Zdeněk Seidl: výuka IT musí být propojena s praxí - MVŠO

Zdeněk Seidl: výuka IT musí být propojena s praxí

MVŠO získala jako první  vysoká škola v České republice akreditaci profesně zaměřených studijních programů. Jedním z nich je i bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika. Aby škola naplňovala atributy profesního vzdělávání, spolupracujeme s řadou z odborníků z praxe a jedním z nich je Mgr. Zdeněk Seidl. Ten je od prosince minulého roku také profesním garantem Ústavu informatiky a aplikované matematiky pro oblast informačních technologií.

Proč je podle Vás důležité, aby se výuka informatiky na vysokých školách ubírala cestou profesního vzdělávání?

Prakticky zaměřenou výuku považuji za důležitou nejen v oblasti výuky informačních technologií. Vysoké školy často produkují množství teoreticky vzdělaných absolventů. Ti pak těžko nacházejí uplatnění v praxi. Ta je od teorie často velmi vzdálená. Zaměstnavatelům pak trvá dlouho, než své nové zaměstnance potřebným praktickým dovednostem naučí. Pokud mají studenti možnost získat praktické dovednosti již v rámci studia na vysoké škole, přicházejí na trh práce lépe připraveni.  Rychleji se tak mohou zapojit do běžného chodu firmy, kam přicházejí. Oblast informačních technologií se navíc velmi rychle vyvíjí a poptávka po IT odbornících je vysoká. Je tedy klíčové, aby ze škol vycházeli absolventi, kteří  budou schopni se bezprostředně zapojit do práce s moderními IT technologiemi, které jsou aktuálně „trendy“.

Role profesního garanta je nová a na jiných vysokých školách se nevyskytuje, co si pod ní máme představit?

Hlavním úkolem profesního garanta je propojovat teorii s praxí. To zahrnuje hledaní způsobů a možností, jak studenty vedle znalostí v maximální možné míře naučit také dovednostem, které budou potřebovat pro uplatnění v různých IT profesích. Rád bych se na výuku IT podíval souhrnně a podílel se na propojení výuky napříč předměty. Stejně jako v praxi navazují programátoři na práci analytiků a designerů a úzce spolupracují s databázovými specialisty, testery a dalšími IT profesemi, měly by být výukové materiály a praktická zadání úkolů v jednotlivých předmětech provázané, aby odpovídaly skutečnému procesu vytváření IT systému.

Co Vás osobně přimělo ke spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc? Proč jste se rozhodl zapojit se do výuky a podílet se na rozvoji studijního programu?

Těch důvodů bylo víc, jednak jsem před zahájením kariéry v IT zvažoval i akademickou cestu, na vysoké škole jsem jako asistent pomáhal s výukou studentů nižších ročníků. Práce s mladými lidmi mě baví, takže zapojení do výuky pro mě není krok úplně do neznáma. Další a asi i hlavní důvod je ten, že v oboru pracuji už hodně dlouho. Myslím, že mám dostatek zkušeností, které bych mohl předat dál. Zapojit se do rozvoje studijního programu na MVŠO mi k tomu přijde jako ideální příležitost. Poslední důvod je ten, že po tak dlouhé době v oboru hledám i jiné profesní možnosti, člověk by neměl ustrnout a stále hledat nové příležitosti k uplatnění.

Vy osobně se do výuky zapojíte i přímo jako zkušený a certifikovaný odborník z praxe, můžete nám přiblížit, jaké know-how s sebou do výuky přinášíte?

Ze svého více než dvacetiletého působení v IT firmě TESCO SW přináším řadu zkušeností z projektů pro velké firmy i státní správu, na kterých jsem se podílel nejprve jako programátor, později jako designer a vedoucí týmu programátorů. Se studenty budu sdílet nejen své odborné znalosti a dovednosti zaměřené na programování, vývoj webových aplikací či hacking, ale také zkušenosti s přípravou na řadu profesních certifikací, které jsem získal. Jedná se např. o certifikace EC-Council Certified Ethical Hacker v9, TOGAF® 9 Foundation, ArchiMate® 3 Foundation, Windows Server 2012 – skriptování v jazyce PoweShell, vývoj webových aplikací v Silverlight 4 a další.

Výuka nového studijního programu Systémové inženýrství a informatika byla zahájena v tomto akademickém roce, jsme tedy na začátku cesty. Je něco, co byste na této cestě škole, studentům i sobě v roli profesního garanta popřál?

Určitě, škole bych popřál, aby se jí podařilo tento studijní program úspěšně nastartovat. Studentům přeji, aby je studium bavilo. A především, aby ze školy odcházeli co nejlépe připraveni do praxe.  Za sebe si přeji, aby mnou vedené hodiny studenty bavily a abych jim dokázal předat co nejvíc zkušeností, které jsem za více než dvacet let v oboru nasbíral.

 

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU