Erasmus+ a jiné zahraniční aktivity - MVŠO

Erasmus+ a jiné zahraniční aktivity

Novinky

Každého zájemce o program Erasmus+ se budeme snažit udržovat maximálně v obraze. Zde naleznete nejdůležitější aktuality a zajímavé odkazy.

Přijímáme přihlášky na studijní pobyty a praktické nebo absolventské stáže!

Délka studijních pobytů podporovaných z finančních prostředků programu Erasmus+ je 3-12 měsíců. Na studijní pobyt mohou vyjet studenti od 2. ročníku bakalářského studia. Základní podmínkou pro realizaci studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ je, že student musí být řádně zapsaný do akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu na MVŠO (v prezenční nebo i kombinované formě). Přihlášky na studijní pobyty mohou podávat studenti 2. a 3. ročníku bakalářského studia. V rámci navazujícího magisterského studia mohou studenti podávat přihlášky v 1. i 2. ročníku.

Kromě studijních pobytů máte v rámci programu Erasmus+ možnost vyjet také na praktické či absolventské stáže. Délka praktických/absolventských stáží podporovaných z finančních prostředků programu Erasmus+ je 2-12 měsíců. Praktickou stáž může absolvovat student již od 1. ročníku a danou stáž (stejně jako studijní pobyt) lze uznat i v rámci povinné praxe, která je součástí Vašeho studia na MVŠO. V případě absolventských stáží je hlavní podmínkou úspěšné splnění SZZ spolu s obhajobou závěrečné bakalářské či diplomové práce v posledním ročníku studia.

Místo pro praktickou či absolventskou stáž si student primárně hledá sám – může k tomu využít např.: http://erasmusintern.org/. Nicméně, pokud budete potřebovat při hledání stáže poradit, kontaktujte Mgr. Pavlínu Hrubou (pavlina.hruba@mvso.cz) nebo Bc. Maxe Vykoukala (max.vykoukal@mvso.cz), rádi Vám při hledání stáže pomůžeme.

Jak se mohu přihlásit?

Zájemci o studijní pobyty, praktické a absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021 prosím elektronicky vyplňte přihlášku do programu Erasmus+, podepište a naskenovanou pošlete na e-mailovou adresu international@mvso.cz a pavlina.hruba@mvso.cz, nebo ji přineste osobně na rektorát MVŠO. Spolu s přihláškou nám nezapomeňte zaslat i krátký motivační dopis v anglickém jazyce.

Termín pro podávání přihlášek na studijní pobyty a praktické/absolventské stáže v zimním semestru akademického roku 2020/2021 je do 30. dubna 2020. Poté budou všichni zájemci informováni o termínu a místu konání výběrového řízení.

Přihláška je k dispozici ke stažení zde.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na: pavlina.hruba@mvso.cz

Ke stažení – Příběhy Erasmus IPříběhy Erasmus IIErasmus+ Programme Guide.

Erasmus+ pro studenty

Zájemci o zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+, kteří podali přihlášku, budou pozváni na konkurz za účelem posouzení jejich odborné i jazykové připravenosti a motivace k výjezdu. V závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu programu Erasmus+ budou nejvhodnější kandidáti vybráni pro výjezd do zahraničí.


Co získáte studiem v zahraničí:

 • Odborné vědomosti od zahraničních pedagogů.
 • Výrazné zdokonalení schopnosti komunikovat v cizím jazyce (většinou v angličtině).
 • Spoustu nových přátel z celého světa.
 • Poznání a pochopení mentality místních lidí, jejich zvyků, historie i současného života.
 • Možnost při studiu cestovat a poznávat blíže danou zemi.
 • Posílení vlastní samostatnosti, zodpovědnosti a sebevědomí.
 • Užijete si spoustu zábavy a k tomu všemu obdržíte od MVŠO finanční podporu.

Co získáte praxí v zahraničí:

 • Zlepšení jazykových dovedností.
 • Převedení teorie do praxe.
 • Porozumění firemnímu prostředí.
 • Posílení sebevědomí, osamostatnění se, převzetí zodpovědnosti za sebe a za vykonanou práci.
 • Vyšší uplatnitelnost na trhu práce.
 • Posílení iniciativy a podnikatelského ducha.

Erasmus+ pro zaměstnance


Důležité kontakty

Prorektorát pro vnější vztahy

Mgr. Jitka Lidaříková

Mgr. Pavlína Hrubá

Mgr. Michaela Koutná

Mgr. Tereza Ševčíková

Co je program Erasmus+?

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. MVŠO je zapojena do programu Erasmus již od roku 2010. Na období let 2014 – 2021 získala MVŠO oprávnění Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), což je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Její přidělení je podmíněno schválením tzv. Erasmus Policy Statement (EPS).

V rámci programu Erasmus+: Erasmus nabízí MVŠO první ze tří klíčových akcí:

 • KA 103 – Vzdělávací mobilita jednotlivců v rámci programových zemí.

Mezi podporované aktivity patří mobility studentů a mobility zaměstnanců. ERASMUS ID MVŠO je CZ OLOMOUC03.

Více informací se dozvíte na:

Become a BUDDY!

Kdo je BUDDY? Na MVŠO přijíždí každoročně studovat několik zahraničních studentů a do budoucna předpokládáme postupné zvyšování jejich počtu. Hledáme proto zájemce z řad studentů MVŠO, kteří by měli chuť pomoci těmto studentům s adaptací na nové prostředí a dělat jim po dobu pobytu v Olomouci průvodce a parťáky („buddy“).

Co bude náplní Vaší práce? Budete spolupracovat zejména s prorektorátem pro vnější vztahy MVŠO jako tzv. pomvěd (pomocná vědecká síla) a náplní Vaší práce bude přivítání zahraničních studentů na nádraží (nebo kdekoliv jinde), doprovod na koleje a pomoc při ubytování, seznámení s MVŠO a vysvětlení systému výuky, zorientování se v Olomouci, řešení případných problémů v průběhu studia a pomoc s neformálním mimoškolním programem – až po den jejich odjezdu. Veškerá komunikace bude probíhat v angličtině.

Co získáte? Od MVŠO obdržíte finanční odměnu, ale hlavně získáte nové přátele, dozvíte se spoustu informací o kultuře jiných zemí, procvičíte si komunikaci v cizím jazyce a užijete si spoustu zábavy. Více o roli BUDDY si můžete přečíst v rozhovoru s naším studentem Martinem Zapletalem v příloze níže.

V případě zájmu kontaktujte naše oddělení na international@mvso.cz, nebo pavlina.hruba@mvso.cz.

Stáhněte si — Zkušenosti s rolí BUDDY na MVŠOPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU