Erasmus+ a jiné zahraniční aktivity - MVŠO

Erasmus+ a jiné zahraniční aktivity

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. MVŠO je zapojena do programu Erasmus již od roku 2010. Na období let 2014 – 2021 získala MVŠO oprávnění Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), což je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Její přidělení je podmíněno schválením tzv. Erasmus Policy Statement (EPS).

V rámci programu Erasmus+: Erasmus nabízí MVŠO první ze tří klíčových akcí:

 • KA 103 – Vzdělávací mobilita jednotlivců v rámci programových zemí.

Mezi podporované aktivity patří mobility studentů a mobility zaměstnanců. ERASMUS ID MVŠO je CZ OLOMOUC03.

Více informací se dozvíte na:

Co získáte studiem v zahraničí:

 • Odborné vědomosti od zahraničních pedagogů.
 • Výrazné zdokonalení schopnosti komunikovat v cizím jazyce (většinou v angličtině).
 • Spoustu nových přátel z celého světa.
 • Poznání a pochopení mentality místních lidí, jejich zvyků, historie i současného života.
 • Možnost při studiu cestovat a poznávat blíže danou zemi.
 • Posílení vlastní samostatnosti, zodpovědnosti a sebevědomí.
 • Užijete si spoustu zábavy a k tomu všemu obdržíte od MVŠO finanční podporu.

 

Co získáte praxí v zahraničí:

 • Zlepšení jazykových dovedností.
 • Převedení teorie do praxe.
 • Porozumění firemnímu prostředí.
 • Posílení sebevědomí, osamostatnění se, převzetí zodpovědnosti za sebe a za vykonanou práci.
 • Vyšší uplatnitelnost na trhu práce.
 • Posílení iniciativy a podnikatelského ducha.

Důležité kontakty

Oddělení mezinárodních vztahů

Mgr. Jitka Lidaříková

Mgr. Tereza Ševčíková

Mgr. Michaela Koutná

 

Novinky

Každého zájemce o program Erasmus+ se budeme snažit udržovat maximálně v obraze. Proto zde budeme dávat zajímavé články z našeho magazínu, které se Erasmu týkají. V nich nalezete i nejnovější informace k celému programu.

Souhrn doposud publikovaných věcí můžete najít na tomto odkazu.

Ke stažení – Příběhy Erasmus I, Příběhy Erasmus II, Erasmus+ Programme Guide.

Erasmus pro studenty

Zájemci o zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ jsou pozváni na konkurz(y), kde bude v rámci pohovoru zjištěna jejich odborná i jazyková připravenost a motivace k výjezdu. Nejlepší z kandidátů budou schváleni pro výjezd do zahraničí v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu programu Erasmus+.


Erasmus pro zaměstnance


BUDDY — doprovod zahraničním studentům

Na MVŠO přijíždí každoročně studovat několik zahraničních studentů a do budoucna předpokládáme postupné zvyšování jejich počtu. Hledáme proto dobrovolníky z řad studentů MVŠO, kteří by měli chuť pomoci těmto studentům s adaptací na nové prostředí a dělat jim po dobu pobytu v Olomouci průvodce a parťáky (v angličtině se na to používá výraz „BUDDY“).Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU