Zahraniční cesty přinesly nové možnosti spolupráce

Zahraniční cesty přinesly nové možnosti spolupráce

Letní semestr sice skončil, ale na MVŠO je pořád rušno. V červnu bylo na programu několik zahraničních cest. Kam se zástupci MVŠO podívali a co tam dělali, se dočtete na následujících řádcích.

Izrael: příprava Česko-izraelských inovačních dnů

Prorektorka pro vnější vztahy Jitka Lidaříková a doktor Marek Vaculík navštívili Izrael, kde řešili možnosti další spolupráce na blížících se Česko-izraelských inovačních dnech. Ty pro Olomoucký kraj představují jednu z příležitostí k navázání mezinárodní spolupráce v oblastech digitalizace, IT, vzdělávání a zdravotnictví. Jak již v říjnu zmínil při návštěvě BEA campusu Olomouc izraelský velvyslanec Daniel Meron „…uspořádat inovační dny v BEA campusu Olomouc je skvělá iniciativa. My se zaměřujeme na inovace a digitalizaci. Vy máte skvělé vědce, akademiky, velké zkušené firmy i mnoho velmi dobrých lidí. Chceme být nápomocni zprostředkovat Izraelcům tento potenciál k možné spolupráci.“

Zástupci MVŠO měli v Izraeli možnost navštívit i Arison School of Business, která se dle kvality vzdělávání řadí do druhé stovky světových vysokých škol a pro Moravskou vysokou školu Olomouc může být inspirací pro další rozvoj. „Návštěva potvrdila celosvětový trend v oblasti business vzdělávání a to, že na stejnou úroveň jako „co se člověk na business school naučí“ se dostává „s kým se člověk při studiu seznámí“, zmiňuje Jitka Lidaříková.

Budova Arison School of Business v IDC Herzliya

Budapešť: návštěva klíčového partnera MVŠO

Rektorka Jarmila Zimmermannová a náměstkyně ředitele Vladimíra Sedláčková navštívily partnerskou Budapest Business School (dále jen BBS). která se řadí mezi TOP 100 „business schools“ ve světě a dle žebříčku Felvi.hu se absolventi této školy pyšní druhým nejrespektovanějším titulem mezi ekonomickými školami v Maďarsku. Na tamní vysoké škole projednávaly zástupkyně MVŠO další možnosti rozvoje spolupráce s maďarskou BBS a to především v oblasti mezinárodních vědeckých projektů a sdílené výuky pro české, maďarské i mezinárodní studenty.

„Budapešť je krásné a pro nás velmi dobře dostupné město s úžasnou atmosférou. Budapest Business School je moderní a velmi prakticky orientovaná škola. Věřím, že pro naše studenty i kolegy spolupráce s touto školou přinese mnoho zajímavých příležitostí,“ uvedla Vladimíra Sedláčková, náměstkyně ředitele.

Gent: setkání prestižních škol zaměřených na byznys vzdělávání

Prorektorka pro vnější vztahy Jitka Lidaříková se v polovině června zúčastnila také setkání NICE Network Annual Meeting v belgickém Gentu. NICE Network je mezinárodní síť předních vysokých škol se zaměřením na byznys vzdělávání. Tohoto setkání se zúčastnilo přes padesát zástupců vysokoškolských institucí. Prorektorka na akci prezentovala MVŠO a BEA campus Olomouc s cílem zapojit MVŠO do této sítě škol. Po skončení akce obdržela MVŠO kladné stanovisko o přijetí do NICE Network. Prorektorka se dále během konání této akce zúčastnila řady workshopů na téma internacionalizace a inovací ve výuce a navázala kontakty se zástupci partnerských vysokých škol, což bude mít vliv na další rozvoj MVŠO. „Jedním z přínosů bude například rozšíření nabídky škol pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ nebo možnosti čerpání světového know-how v zemích jako Finsko, Belgie či Německo,“ uvedla Lidaříková.

Bologna: představení projektu Spationomy

Na půdě boloňské univerzity proběhla konference zaměřená na prezentaci výsledků úspěšných Erasmus+ projektů. Akce byla součástí oslav dvacátého výročí Boloňského procesu (Bologna Process Aniversary 2019) které se zúčastnilo na 200 rektorů z celého světa.

Konference Bologna Process Aniversary 2019, foto BPA

Rektorka Zimmermannová se na konferenci podělila o své know-how v oblasti organizace mezinárodního projektu Spationomy, na kterém se podíleli akademici i studenti MVŠO, Univerzity Palackého, Ruhr-Universität Bochum a University of Maribor. „Prezentace projektů je vždy skvělá příležitost k navázání nových kontaktů, získání zpětné vazby a podnětů k dalšímu rozvoji projektu nebo třeba k pozvání na konferenci, která proběhne 22. srpna na půdě MVŠO, “ zmínila rektorka MVŠO.

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU