Vybrané výsledky vědy a výzkumu - MVŠO

Vybrané výsledky vědy a výzkumu

2017

 • Moravská vysoká škola Olomouc byla pořadatelem konference International Day of Science 2017: Economics, Management, Innovation (IDS 2017). Více informací naleznete zde.
 • Článek se SJR 0,242 (KHITILOVA E. 2017. The possibility of expert system application in czech small and medium-sized enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.Vol. 65, Issue 2. ISSN 1211-8516).

2016

 • Článek se SJR 0,242 (ZIMMERMANNOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2016. Economic Impacts of Cigarette Taxation Development in the Czech Republic and the Slovak Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 64, no. 6, pp. 2191–2220. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201664062191).
 • Článek s IF 1,080 (PÁNEK, J., MAREK, L., PÁSZTO, V., VALŮCH, J. 2016. The Crisis Map of the Czech Republic: the nationwide deployment of an Ushahidi application for disasters. Disasters. doi:10.1111/disa.12221, Volume 41, Issue 1).
 • Moravská vysoká škola Olomouc byla spolupořadatelem konference International Scientific Conference: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems (EMFSA 2016). Více informací naleznete zde.
 • Článek se SJR 0,207 (ZIMMERMANNOVÁ, J., SKALIČKOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2016.  What Can Tax Revenues Tell us about the Economic Activity of Regions? Economics and Sociology. Roč. 9, č. 1, s. 114-128. ISSN 2306-3459 .DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/8).

2015

 • Na půdě Moravské vysoké školy Olomouc proběhla mezinárodní konference ICLEL ve spolupráci s tureckou univerzitou Sakarya. Více informací naleznete zde.
 • Článek se SRJ 0,243 (ZIMMERMANNOVÁ, J. 2015. Pilot Analysis of the Behaviour of Companies Within the 3rd Trading Period of the EU ETS in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 63, no. 6, pp. 2213–2220. DOI: 0.11118/actaun201563062213)
 • Článek se SJR 0,180 (SKALIČKOVÁ, J. Differentiation of Regions in Czech Republic based on Economic Indicators. Actual Problems of Economics. 2015, no. 8, pp.245-256. ISSN 1993-6788.)
 • Článek se SJR 0,174 (ZIMMERMANNOVA, J., CERMAK, P., NOVAK, P. 2015. Ex-post Analysis of the EU Emission Trading in Year 2013 in the Czech Republic, Economics and Sociology, Vol. 8, No 2, pp. 172-189. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-2/13)
 • Článek se SJR 0,174 (ZIMMERMANNOVÁ, J., LAVRINČÍK, J., ČERMÁK, P. 2015. The focus on the behaviour of particular „agents“ within the EU ETS in the Czech Republic. In: ŠAUER, P., ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental Economics and Policy Research Providing Information for Decision Making: Young Scholars‘ Perspective. Litomysl Seminar Publishing. Prague, 2015, pp. 36 – 46. ISBN 978-80-86709-22-2.)
 • Na počátku července byl časopis EMI zařazen do mezinárodní bibliografické databáze ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
 • Článek se SJR 0,739 (ZAPLETALOVÁ, Š. 2015. Models of Czech Companies´ Internationalization. Journal of International Entrepreneurship, March 2015. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007/s10843-015-0145-9. DOI 10.1007/s10843-015-0145-9. ISSN 1570-7385.)
 • Článek se SJR 0,243 (KHITILOVA, E., POKORNÝ, M. 2015. Supplier Choice Knowledge Support in the Supply Chain. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun, Volume 63, Issue 3, pp. 937-945.)
 • Zahájeno řešení projektu TAČR (Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni).
 • Zařazení MVŠO na Seznam výzkumných organizací.
 • Článek se SJR 0,567 (CERMAK, P., ZIMMERMANNOVA, J., LAVRINCIK, J., POKORNY, M., & MARTINU, J. 2015. The Broker Simulation Model in the Emission Allowances Trading Area. International Journal of Energy Economics and Policy)
 • Článek se SJR 0,190 (ZIMMERMANNOVA, J., CERMAK, P. Emission allowances trading vs. environmental taxation: the case study of Czech Republic. Actual Problems of Economics.)

2014

 • Úspěšně dokončený projekt GAČR (P403/12/1811, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie).
 • Časopis EMI zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR pro rok 2015, schvalovaných Radou pro výzkum, vývoje a inovace.
 • Článek s IF 0,343 (SKOKAN, K., PAWLICZEK, A. 2014. Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech, Ekonomický časopis).
 • Článek se SJR 0,208 (KHITILOVA E., JUROVÁ, M. 2014. Assessing the Status of Purchase in the Value Chain.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeliane Brunensis)
 • Článek se SJR 0,388 (ZAPLETALOVÁ, Š. 2014. The Internationalization Process of Czech Companies. International Business Management

2013

 • Článek s IF 0,645 (Z IMMERMANNOVÁ, J., MENŠÍK, M. Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny. Politická ekonomie).
 • Článek se SJR 0,215 (KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student’s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Review)
 • Článek se SJR 0,208 (KVÍČALOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2013. Quantification of factors influencing the difference in household income in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeliane Brunensis)

2012

 • Článek s IF 2,725 (ZIMMERMANNOVA, J. Ex-post Analysis of Impacts of the Car Registration Fee in the Czech Republic. Transportation Research Part A: Policy and Practice)
 • Článek se SJR 0,201 (ŠIROKÝ, J., KVÍČALOVÁ, J., VALENTOVÁ, I. 2012. Identification of causes of differences in statutory and effective rates of corporate taxes. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeliane Brunensis)


Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU