Vědecko-výzkumné zaměření - MVŠO

Vědecko-výzkumné zaměření

Vědecko-výzkumná činnost MVŠO se zaměřuje na oblast ekonomiky, managementu, marketingu a informačních technologií a na aplikovaný výzkum vycházející z potřeb regionu.

Na základě dosažených výsledků byla MVŠO dne 30. ledna 2015 zařazena Radou pro výzkum, vývoj a inovace na Seznam výzkumných organizací ČR. V důsledku aktualizace legislativy požádala MVŠO o zařazení do seznamu výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kam byla dne 3. srpna 2017 zařazena.

MVŠO je rovněž aktivním kolektivním členem České společnosti ekonomické (ČSE), který každoročně pořádá pod záštitou ČSE alespoň jednu přednášku významného ekonoma na půdě MVŠO, rovněž akademičtí pracovníci MVŠO přednáší v rámci ČSE na jiných univerzitách a na bienální konferenci pořádané ČSE.

Excelence

 • Ekonomika malých a středních podniků
  • Analýzy ekonomických ukazatelů malých a středních podniků
 • Podpora manažerského rozhodování
  • Mezinárodní management, Procesní management, Management znalostí, Strategické řízení, Management podpůrných procesů
 • Modelování a analýzy hospodářských procesů regionů
  • Modely a submodely ekonomiky a regionální ekonomiky, analýzy dopadů nástrojů hospodářské politiky
 • Nekonvenční metody v ICT
  • Fuzzy modelování, multiagentní modelování, nekonvenční metody v ICT
 • Kybernetická bezpečnost
  • Kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita
 • Udržitelná energetika
  • Energetický management, udržitelná energetika, decentralizace energetických zdrojů
 • CSR
  • Hodnotové rámce, udržitelný rozvoj


Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU