Projekty - MVŠO

Projekty

Probíhající projekty

EDULAM

Název: Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci (Quality Improvement of Education with Regards to Labour Market Requirements, Digitization and Internationalisation)
Doba řešení: 1.8.2017-31.7.2020
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341

Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu

Identifikační kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892

SPATIONOMY: Spatial Exploration of Economic Data: methods of interdisciplinary analytics

Doba řešení: 09/2016-08/2019
Identifikační kód projektu: 2016-1-CZ01-KA203-024040

SmartHome

Doba trvání: 1.3.2017 – 29.2.2020

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009174

MedDiag

Doba trvání: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2020

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012488

 Podpora rozvoje studijního prostředí na MVŠO

Doba trvání: 01.04.2018-31.12.2018

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008533

 

 


Dokončené projektyPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU