HR AWARD - MVŠO

HR AWARD

Moravská vysoká škola Olomouc se v prosinci 2018 přihlásila k principům uvedeným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Tímto aktem deklarovala svůj zájem zařadit se mezi excelentní výzkumné instituce s evropským standardem v péči o zaměstnance, otevřenou a transparentní politikou výběrového řízení a vysokou úrovní pracovního prostředí.

Pracovní skupina zvolená ze zástupců z řad akademiků, vedoucích a manažerů zpracovala v první fázi dokument v podobě GAP analýzy. V rámci této byly identifikovány rozdíly mezi stávající praxí a principy uvedenými v Chartě a Kodexu, přičemž se zde promítly i názory zaměstnanců plynoucí z dotazníkového šetření (viz dokument „Metodologie zpracování GAP analýzy). Na základě zjištěných skutečností byl vytvořen Akční plán, jehož obsahem jsou dílčí kroky vedoucí k postupnému naplnění všech 40-ti kritérií z EC&C.

Cílem výše uvedených aktivit je získání certifikátu HR Award, který pro MVŠO znamená především:

 • Zvýšení prestiže a atraktivity.
 • Zařazení do celoevropské sítě výzkumných institucí.
 • Zvýšení atraktivity pro zahraniční výzkumné pracovníky.
 • Zvýšení úrovně oblasti řízení lidských zdrojů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • Endorsement Letter – 12/12/2018
 • Dotazníkové šetření – 09/2019
 • GAP analýza – 09/2019
 • Akční plán – 11/2019
 • Zveřejnění AP a GAP analýzy na portál Evropské komise  – 12/2019

Řídící výbor

JménoPoziceFázeOddělení
Mgr. Vladimíra Sedláčková – Leader of the Research TeamDeputy Director for Economics and OperationsMVSO
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.Rector / ResearcherR4MVSO
doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Vice-rector for Science, Research and Development / ResearcherR4MVSO
Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.Deputy Director for Business / ResearcherR2MVSO
Mgr. Jitka LidaříkováVice-rector for External Relations / ResearcherR1MVSO
Mgr. Markéta VítoslavskáHR specialist / ResearcherR1MVSO
Mgr. Martin FinkMethodology specialist / ResearcherR1MVSO
Ing. Kateřina VranováProject ManagerMVSO
doc. Ing. Eva Sikorová, Ph.D.Researcher, Expert GuarantorR3MVSO
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.Researcher, Expert GuarantorR3MVSO
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.Researcher, Expert GuarantorR3MVSO
Ing. Eva Jílková, Ph.D.Researcher, Department ManagerR2MVSO
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.Researcher, Department ManagerR2MVSO
Mgr. Tetiana Arkhangelska, Ph.D.Researcher, Department ManagerR2MVSO
Ing. Stefan Kolumber, Ph.D. Researcher, Department ManagerR2MVSO

Pracovní skupina

JménoPoziceFázeOddělení
Mgr. Vladimíra Sedláčková – Leader of the Research TeamDeputy Director for Economics and OperationsMVSO
Mgr. Markéta VítoslavskáHR specialist / ResearcherR1MVSO
Mgr. Martin FinkMethodology specialist / ResearcherR1MVSO
Ing. Kateřina VranováProject ManagerMVSO

ZPRACOVANÉ DOKUMENTY

 • GAP analýza (PDF)
 • Metodologie zpracování GAP analýzy (PDF)
 • Akční plán (PDF)
 • OTM-R Checklist (PDF)

DOKUMENTY AKTUALIZOVANÉ V SOULADU S POLITIKOU HR AWARD

 • Etický kodex (PDF)

Výše popsaná aktivita získání ocenění HR Award je součástí projektu realizovaného na MVŠO a podpořeného z programu OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Moravské vysoké škole Olomouc“ výzva 02_18_054, reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014592 .

Cílem projektu je inovace strategického řízení MVŠO v souladu s podmínkami Evropské charty a Kodexu chování pro výzkumné pracovníky a získání ocenění „HR Award“. Dílčími cíli projektu jsou rozvoj vnitřního hodnotícího systému MVŠO, rozvoj a nastavení strategického řízení mezinárodní spolupráce v oblasti VaV a popularizace výstupů VaV, včetně rozvoje potřebných kompetencí výzkumných pracovníků k realizaci těchto cílů. 

Časový harmonogramu projektu: 1/10/2019 – 30/9/2022Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU