ACT Bridge přitahuje na MVŠO mnoho zahraničních univerzit - MVŠO

ACT Bridge přitahuje na MVŠO mnoho zahraničních univerzit

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) dnes prostřednictvím Česko-slovensko-čínské komory, kterou vede Roman Spáčil, hostila v BEA campusu Olomouc další odbornou delegaci z Číny.

„Jedná se o hosty z Guangdong Pharmaceutical University, kteří zde v Olomouci navazují odbornou, akademickou i obchodní spolupráci,“ uvedl Roman Spáčil.

Cílem návštěvy BEA campusu Olomouc bylo představení nového mezinárodního konceptu ACT Bridge, na kterém MVŠO průběžně pracuje s dalšími čínskými partnery.

„Zkratka ACT vychází ze slov Academia, Culture and Communication a Travelling, přičemž ‚bridge‘ v tomto spojení prakticky znamená most propojující prvky vzdělávání, kultury a cestování mezi Českou republikou, potažmo Evropou, a celý světem,“ říká Jiří Stavovčík, ředitel Centra mezinárodních studií na MVŠO, který v průběhu dnešního programu nejen uvedl celý koncept, ale také vizi rozrůstajícího se BEA campusu Olomouc.

MVŠO připravuje ve spolupráci s Bohemian Fantasy pro zahraniční studenty i pedagogy ze spolupracujících univerzit speciální program, který zahrnuje jak odbornou část zahrnující přednášky a workshopy z oblasti ekonomiky a managementu, tak bohatý doprovodný program cílený na hlubší poznání kultury a tradic nejen Olomouckého kraje, ale celého středoevropského regionu.

O detailnější vysvětlení celého konceptu ACT Bridge se postarali zástupci MVŠO. „Vezmeme-li v potaz slovo ‚most‘, které vychází právě z konceptu ACT Bridge, jedná o unikátní stavbu. Unikátní v tom, že nelze říct, kde přesně začíná a kde končí. Možná je lepší se dívat na most, která má dva začátky, která se potkává a následně spojuje dvě strany, jež ze spolupráce vzájemně těží. Mně osobně nejvíce zajímá právě ta akademická část celého konceptu, respektive propojení akademických světů u nás v Olomouci s nejlépe celým světem,“ dodává Menšík.

Koncept oceňují i čínské delegace

Vize koncepce ACT Bridge ostatně dává velký smysl i zainteresovaným čínským delegacím, které MVŠO, potažmo BEA campus Olomouc, v posledních týdnech navštívily.

„Myslím, že ACT Bridge je velmi smysluplné řešení k eliminaci bariér mezi státy, a to nejen těch akademických, tak těch kulturních. V naší zemi (v Číně, pozn. red.) si již nyní spousta lidí uvědomuje, že je kulturní diverzitu propagovat a ACT Bridge je jeden z velmi nadějných způsobů,“ komentuje zmíněnou iniciativu MD PhD  David Dewei Ye.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU