Případová studie - MVŠO

Případová studie

Případová studie představuje interdisciplinární a projektově orientovaný způsob výuky, usnadňuje orientaci v praktických situacích, umožňuje studentům aplikovat teorii v praxi, obhajovat navrhované postupy a správnost řešení, procvičuje manažerské a komunikační dovednosti, zvyšuje schopnost studentů argumentovat a pracovat ve skupině a efektivně se rozhodovat, využívá zábavnější, ale především efektivnější formy výuky.

Případové studie mají jedno velké kouzlo, prakticky nemají „správná“ řešení, většinou při jejich řešení vygenerujete víc otázek, než odpovědí. A to je cesta správným směrem, cesta k uplatnění se v reálném životě. Během studia každý student prezenční formy studia min. 4x absolvuje obhajobu případové studie, díky čemuž si mj. procvičí dovednosti k obhajobě bakalářské práce.

Pro studenty prezenčního studia začínají případové studie letním semestrem 1. ročníku a pokračují napříč celým studium. Studenti kombinovaného studia případové studie nemají.

Jak případové studie fungují?

  • Rozdělení do 3—4členných skupin.
  • Sdělení požadavků k případové studii v přípravném týdnu, obdržení přesného zadání.
  • Zpřesňování případové studie na konzultačních hodinách, doplňování a dohledávání informací, týmová spolupráce, time management.
  • Řešení případové studie — setkávání s garanty jednotlivých předmětů v průběhu semestru, konzultace a odevzdání dílčích výstupů.
  • Obhajoba finálních výstupů — úspěšná obhajoba znamená splnění dílčí podmínky k udělení zápočtů.

Ke stažení

2. ROČNÍK

3. ROČNÍKPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU