Mimostudijní aktivity - MVŠO

Mimostudijní aktivity

Kurzovní výuka

Studentům pro konkrétní akademický rok nabízíme možnost absolvovat kurzovní výuku, která je nejen o aktivním odpočinku a zábavě se spolužáky, ale také o praktických manažerských dovednostech, jako je prezentace, týmová spolupráce, vedení lidí apod.

Kurzovní výuka je realizována prostřednictvím jedno- i vícedenních volitelných kurzů, které si studenti zapisují jako volitelné předměty.

Z nabídky kurzovní výuky nabízíme například:

 • Golfová akademie
 • Kurz horolezectví
 • Taneční kurz
 • Seznamovací kurz pro studenty 1. ročníku
 • Závod Dračích lodí
 • Summer School v zahraničí

Sportovní aktivity

V rámci studia mají studenti možnost účastnit se různých sportovních aktivit, a to buď formou volitelného předmětu, v jehož rámci spolupracujeme s Academic sport centrem Univerzity Palackého a fitness centrem Help to be Fit nebo škola sama pořádá sportovní aktivity (např. fotbal) či akce (Běh do 18. patra, Paintballový turnaj a další).

Studentské akce

Studenti se aktivně podílejí na tvorbě a realizaci různých společenských akcí a s podporou svých pedagogů je připravují pro své spolužáky, pro sebe i pro veřejnost. Tyto akce jsou ideální možností pobavit se a setkat se se všemi, kteří jsou „duší naší školy“.

Studentské akce, které se uskutečnily v uplynulém období, byly například:

 • Vánoční jarmark
 • Ples MVŠO
 • Běh do 18. patra
 • Summer party
 • Volba sympaťáka roku

Pro bližší informace ohledně mimoškolních aktivit nás kontaktujte Mgr. Radima Weisse.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU