Školné a stipendia - MVŠO

Školné a stipendia

Školné je stanoveno následujícím způsobem:

Bakalářské studium:

    • Studijní program Ekonomika a management – 35 000,- Kč / akademický rok
    • Studijní program Systémové inženýrství a informatika – 40 000,- Kč / akademický rok

Navazující magisterské studium

    • Studijní program Ekonomika a management – 40 000,- Kč / akademický rok

 

Nemůže-li student uhradit školné v plné výši před termínem zápisu, je možné na základě žádosti sjednat dodatkem ke smlouvě splátkový kalendář. Sjednání splátkového kalendáře mezi školou a studentem je nutné nejpozději do dne zápisu. V současné době nabízíme dva typy splátkových kalendářů, a to semestrální a měsíční. Oba typy splátkových kalendářů jsou zpoplatněny jednorázovým poplatkem, a to ve výši 2 000 Kč (semestrální platby) a 4 000 Kč (měsíční platby), viz Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium. Ke dni zápisu je nutné předložit doklad o provedení první splátky dle splátkového kalendáře. Bližší informace o možnostech splátkového kalendáře poskytne ekonomické oddělení školy.

Poplatky související se studiem je možno hradit na bankovní účet nebo v hotovosti. Platby v hotovosti přijímá Sekretariát nebo InfoHUB/knihovna.

Studentům, kteří opakují třetí ročník, nabízíme zvýhodněné podmínky pro platbu školného: bezplatné sjednání semestrálního splátkového kalendáře, na základě podané žádosti. V případě, že student prokáže řádné splnění všech studijních povinností v průběhu zimního semestru a požádá o prominutí 2. splátky, bude žádosti vyhověno.


StipendiaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU