Přijímací řízení - MVŠO

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníku kombinované formy studia navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management pro akademický rok 2018/2019

Oznámení o vyhlášení přijímacího řízení – zde.

Pravidla a průběh přijímacího řízení a podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu upravuje Směrnice k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí ke studiu.

Přihlášky spolu s požadovanými přílohami lze zasílat do 30. 11. 2018.

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:

 • vytištěnou a podepsanou přihlášku,
 • potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vydáváme nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vyhotovuje studijní oddělení písemně. Uchazeči je toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou nebo do datové schránky prostřednictvím veřejné datové sítě, pokud ji uchazeč uvede.

Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu zasíláme návrh smlouvy o umožnění studia ve dvojím vyhotovení a průvodní dopis pro uchazeče, který obsahuje informace o podmínkách a termínech zápisu ke studiu na MVŠO.

První termín zápisu ke studiu proběhne 20. 11. 2018 v 15 hod., další termíny zápisu ke studiu budou stanoveny individuálně.

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte Studijní oddělení.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Pravidla a průběh přijímacího řízení a podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu upravuje Směrnice k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí ke studiu.

Přihlášky spolu s požadovanými přílohami lze zasílat do 20. 9. 2019.

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:

 • vytištěnou a podepsanou přihlášku,
 • potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Termíny přijímacího řízení:

 • 1. kolo: 28. 2. 2019
 • 2. kolo: 28. 6. 2019
 • 3. kolo: 20. 9. 2019

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vydáváme do 30 dnů od ukončení daného kola přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vyhotovuje studijní oddělení písemně. Uchazeči je toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou nebo do datové schránky prostřednictvím veřejné datové sítě, pokud ji uchazeč uvede.

Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu zasíláme návrh smlouvy o umožnění studia ve dvojím vyhotovení a průvodní dopis pro uchazeče, který obsahuje informace o podmínkách a termínech zápisu ke studiu na MVŠO.

Uchazeči, kteří z důvodu probíhajícího studia v době podání přihlášky ke studiu nemohou doložit doklady osvědčující dosažené vzdělání (maturitní vysvědčení pro uchazeče o bakalářské studium / vysokoškolský diplom min. Bc. studijního programu pro navazující magisterské studium) musí podat studijnímu oddělení informaci, kdy bude zkouška složena, a ověřenou kopii dokladu osvědčující dosažené vzdělání předložit nejpozději u zápisu ke studiu.

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte Studijní oddělení.

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU