Elektronická přihláška - MVŠO

Elektronická přihláška

Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím tzv. e-přihlášky a v písemné podobě, tj. vyplněnou elektronickou přihlášku je třeba vytisknout a podepsat.

Podpisem uchazeč vyslovuje souhlas s využíváním osobních údajů pro potřeby přijímacího řízení a statistického vykazování, v případě přijetí ke studiu také pro evidenci studentů školy.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:

  • vytištěnou a podepsanou přihlášku
  • potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Údaje pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

Částka: 500 Kč
Název banky: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 197621416/0300
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: rodné číslo

Pravidla a průběh přijímacího řízení a podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu upravuje Směrnice k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí ke studiu.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU