CSR projekty - MVŠO

CSR projekty

Už od svých zakladatelů dostala MVŠO jako obecně prospěšná společnost do vínku službu regionu. Snažíme se, aby talentovaná mladá generace neodcházela z kraje, ale aktivně přispívala k rozvoji místních malých a středních firem či veřejné správy. Naše CSR strategie vychází z obecných zásad společenské odpovědnosti a odráží to, v co na škole věříme. Konkrétně je realizována především v těchto oblastech:

  • vzdělání a výchova mladé generace potenciálních podnikatelů a manažerů v regionu v oblasti CSR problematiky jako přirozené součásti podnikání,
  • praktická realizace studentských CSR projektů v kraji,
  • podpora hospodářského rozvoje regionu prostřednictvím spolupráce s malými a středními podniky v Olomouckém kraji (zejména v oblasti byznys inovací, která vede ke zvyšování konkurenceschopnosti, vytváří nová pracovní místa a dlouhodobě zlepšuje životní úroveň),
  • vnitřní prostředí organizace Moravské vysoké školy Olomouc (zaměstnávání absolventů, poskytování studentských stáží, důraz na vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců, etika ekonomického a podnikatelského chování apod.),
  • vědecko-výzkumná činnost zaměřená na problematiku společenské odpovědnosti.

Jsme jednou z prvních vysokých škol, které problematiku CSR zahrnuly do svých učebních programů. Zaměřujeme se na projekty na podporu a rozvoj regionu. V rámci výuky společenské odpovědnosti firem studenti organizují každoročně desítky zajímavých projektů. Vybrané z nich představuje krátké video:

Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR).

Spolupracujeme s International Visegrad Fund na projektu Společenská odpovědnost firem v kontextu visegrádských zemí.

Pracujeme již na druhém inovačním voucheru „Index CSR“ se společností Serendipity Přerov, z.s.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU