Formy spolupráce - MVŠO

Formy spolupráce

Nabízená řešení jsme schopni realizovat v několika možných formách spolupráce.

Inovační vouchery Olomouckého kraje

Projekt Inovační vouchery vyhlašuje Olomoucký kraj v rámci Regionální inovační strategie RIS3. Jedná se o finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi v oblasti zvyšování inovačního potenciálu firem v regionu.

Studentské inovace ve firmách Olomouckého kraje

Projekt Olomouckého kraje na podporu zapojení studentů 3. ročníků VŠ do řešení inovačních projektů ve firmách.

Studentské praxe a stáže

Odborné praxe a stáže studentů probíhají na základě smluvené dohody mezi MVŠO a firmou a jsou bezúplatné. Mohou mít mnoho podob dle individuální potřeb dané společnosti, od výpomoci při řešení aktuálních, jednorázových problémů až po kontinuální, dlouhodobou spolupráci.

Firemní partner ve výuce

Studenti pod odborným vedením pedagogů řeší reálné problémy firemního partnera v rámci případových studií ve výuce, kvalifikačních prací či bakalářských prací. Zpracovávají analýzy na základě reálných dat a navrhují vhodná řešení.

Konzultace, odborné poradenství

Odborníci MVŠO sledují a spoluutvářejí nejnovější vývoj v ekonomicko-manažerských disciplínách a kladou velký důraz na jejich uplatnění v praxi. Spolupráce může probíhat formou odborného poradenství či například zapojením do projektů aplikovaného výzkumu.

Vzdělávání zaměstnanců

Rozvoj a prohlubování kvalifikace a znalostí zaměstnanců firmy může probíhat formou komplexního vysokoškolského studia či prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání.

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU