Studentské praxe - MVŠO

Studentské praxe

Součástí snahy o zapojení studentů do praxe je projekt MVŠO „Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc“. V jeho průběhu budou, ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, průběžně oslovovány podnikatelské subjekty i instituce veřejného sektoru Olomouckého kraje. Rozšíření nabídky spolupráce s firemními partnery povede ke kvantitativnímu i kvalitativnímu obohacení odborné praxe studentů MVŠO. Díky inovovanému systému budou moci zaměstnavatelé přijímat absolventy ekonomicko-manažerského studijního programu již s praktickými zkušenostmi.

Pokud máte zájem stát se partnery MVŠO, kontaktujte nás prosím. Naše spolupráce může mít například podobu praxe studentů ve firmě partnera, možnost vypracování diplomové práce na téma požadované partnerem, zorganizování společného semináře či přednášky na aktuální téma, a to pro studenty nebo zaměstnance partnera, vytvoření vzdělávacího programu dle potřeb partnera apod.

V případě zájmu o navázání spolupráce se prosím obracejte na:

Ing. Marie Dohnalová
Centrum praxí a kariérového uplatnění

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU