Reference - MVŠO

Reference

ALFA-HELICOPTER s.r.o. (AR 2014/2015)
Studenti druhých a třetích ročníků pracovali v rámci celoročníkové případové studie na řešení problémů a situací bezprostředně spjatých s realitou, např. zakládání firmy s nadnárodní účastí, na tvorbě mediálního obrazu firmy a optimalizaci jejího MIS (manažerského informačního systému).

Městský úřad Prostějov (AR 2013/2014)
Studenti zpracovali návrh nových webových stránek města, který byl následně zástupci magistrátu města přijat a nyní je již aktivní na adrese: www.prostejov.eu.

3 Points CIO s. r. o. (1. 4. 2014 – 31. 1. 2015)
Zpracování analýzy potencionálních zákazníků a strategie efektivního zacílení na stávající a potencionální zákazníky ve vazbě na nově navržený produkt firmy. Příprava marketingové strategie, komunikační kampaně a dalších.

IVF TRAVEL s. r. o. (1. 5. 2014 – 28. 2. 2015)
Marketingová analýza pro vstup nového produktu na trh. Navržení designu produktu na základě definovaných požadavků. Inovační a technologický audit, zpracování údajů o technických parametrech a limitech vybavení firmy ve vazbě na připravované zavedení produktu do výroby.

Naši studenti již absolvovali stáže ve firmách:
Hanácká kyselka s.r.o., BRAVO Loštice s.r.o., Česká spořitelna a.s., TOS OLOMOUC, s.r.o., ANAG s.r.o., TOMA Olomouc a.s. a mnoha dalších.

Námi odškolené firmy:
Veolia Česká republika, a.s., TESCO SW, a.s., REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Vzdělávání zaměstnanců Vysoké školy logistiky o.p.s., Vzdělávání akademických pracovníků, manažerů a administrativních pracovníků na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Školení občanů v obcích Olomouckého kraje v rámci projektu ZOKOMOK, Školení pedagogů (ZŠ a MŠ Nedvědova Olomouc, ZŠ Stupkova Olomouc, ZŠ a MŠ Gorského Olomouc, ZŠ a MŠ Úsov, ZŠ Brodek u Přerova a další)Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU