Spolupráce - MVŠO

Spolupráce

Jsme soukromá vysoká škola zaměřená na podporu a rozvoj inovací vědeckou činností i praktickými aktivitami. Jsme přesvědčeni, že inovace jsou cestou dlouhodobě udržitelného rozvoje organizací i firem v regionu. Využijte know-how našich odborníků pro rozvoj Vaší společnosti.

Forma a rozsah spolupráce vychází z analýz současného stavu a výsledkem je řešení šité na míru dle individuálních potřeb daného podniku.

Hlavní přínosy spolupráce s MVŠO:

  • řešení problémů novým, nezaujatým pohledem,
  • rozvoj potenciálu a zvýšení kvalifikace zaměstnanců,
  • nové odborné know-how,
  • propagace společnosti,
  • volná pracovní síla.

Pokud máte zájem stát se partnery MVŠO, kontaktujte nás prosím. Naše spolupráce může mít například podobu praxe studentů ve firmě partnera, možnost vypracování diplomové práce na téma požadované partnerem, zorganizování společného semináře či přednášky na aktuální téma, a to pro studenty nebo zaměstnance partnera, vytvoření vzdělávacího programu dle potřeb partnera apod.

Blíže o nabízené spolupráci v nabídce pro firmy.

 

V případě zájmu o navázání spolupráce se prosím obracejte na:

Ing. Marii Dohnalovou
Poradenské a kariérové centrumPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU