RNDr. Vratislava Mošová, CSc. - MVŠO

RNDr. Vratislava Mošová, CSc.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

V letech 1972-1977 studovala Vratislava Mošová na přírodovědecké fakultě UJEP (nyní Masarykova Univerzita) v Brně obor Matematika odborná. Zde také v roce 1982 složila rigorózní zkoušku a získala titul RNDr. Na MÚ AV ČR úspěšně prošla aspiranturou a v roce 1994  získala titul CSc. Po ukončení studia pracovala na Katedře matematiky VVŠ PV LS ve Vyškově, později na Katedře informatiky PřF UP v Olomouci. Nyní působí na UIM MVŠO. Externě učila také na UTB Zlín, VŠLG Přerov a PdF UP Olomouc. Ve středu jejích odborných zájmů stojí parciální diferenciální rovnice, funkcionální analýza, numerické metody, matematická teorie pružnosti, zejména pak nesíťové metody řešení diferenciálních rovnic, tomografie, waveletová transformace, časové řady. Své poznatky publikovala na řadě mezinárodních konferencí v Čechách i v zahraničí. Je autorkou 57 odborných článků, podílela se na 3 monografiích. Pro studenty zpracovala 9 skript, která jim umožňují vhled do různých odvětví matematiky. Řadu let se věnovala organizaci a vedení matematických seminářů. Sama pak vystupovala na odborných seminářích takových pracovišť jako je MÚ AV ČR Praha, SF VUT Brno, UP Olomouc, VŠB Ostrava. Je dlouholetým členem JČMF.

Kontakt

Telefon: 587 332 321

E-mail: vratislava.mosova@mvso.cz

Kancelář: B3.439

Konzultační hodiny

Úterý: 10:00 – 11:30

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), matematik

2012 – 2014 GAČR, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie (registrační číslo 403-12-1811, hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný), spoluřešitel

2012 – 2015 ESF, Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech – Mathscience (CZ.1.07/2.2.00/28.0168; partnerský s UPOL, hlavní řešitel na MVŠO Mgr. Bc. Veronika Říhová, Ph.D.), spoluřešitel

Publikace

MOŠOVÁ, Vratislava. Wavelets and Prediction in Time Series. In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics: Proceedings of Seminar. Praha: MÚ AV ČR, 2015, s. 156-162. ISBN 978-80-85823-64-6. (100%)

POKORNÝ, Miroslav a kol. Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 294 s. ISBN 978-80-244-4218-1. (10%)

MOŠOVÁ, Vratislava. Využití waveletů při analýze časových řad: 2. praktická část. Ekonomika Management Inovace. 2014, 6(3), 23-32. ISSN 1805-353X. Dostupné také z: http://www.emijournal.cz/. (100%)

MOŠOVÁ V. O matematice v mobilu. In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2015, 60 (1), s. 50-57. ISSN 0032-2423. (100%)

ŘÍHOVÁ, V. a kol. Software Mathematica pro ekonomy. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2015, s. 74-83. ISBN 978-80-862-9748-4. (13%)

MOŠOVÁ, V. Shape Functions and Wavelets – Tools of Numerical Approximation. In: CHLEBOUN, J. et al. (eds.) Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16: Dolní Maxov, June 3-8, 2012: Proceedings of Seminar. Praha: Institute of Mathematics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, s. 149-154. ISBN 978-80-858-2362-2. (100%)

MOŠOVÁ, V. Integral Transforms – the Base of Recent Technologies. In: BRANDTS, J., S. KOROTOV, M. KŘÍŽEK, J. ŠÍSTEK a T. VEJCHODSKÝ (eds.) Applications of Mathematics 2013: Proceedings of the International Conference: Prague, May 15-17, 2013: in honor of the 70th birthday of Karel Segeth. Praha: Institute of Mathematics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, s. 158-167. ISBN 978-80-858-2361-5. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU