RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. - MVŠO

RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Po absolvování gymnázia vystudovala Vladimíra Mádrová na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství pro školy II. cyklu – aprobace: zeměpis – matematika. V letech 1970-1976 působila na Střední průmyslové škole  v Hranicích a ve školním roce 1976/77 na Střední ekonomické  škole v Přerově. Na obou středních  školách učila vedle jiných předmětů především matematiku. V roce 1977 nastoupila jako odborná asistentka na katedru matematické analýzy PřF UP v Olomouci. V roce 1981 vykonala státní rigorózní zkoušku na PřF UP Olomouc ve studijním oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a byl jí přiznán titul doktor přírodních věd (RNDr.). Na Pedagogické  fakultě Univerzity Karlovy v Praze jí byla v roce 1990 udělena vědecká hodnost kandidáta pedagogických věd (CSc.). Do roku 2006 přednášela a vedla cvičení z matematické analýzy na PřF UP v Olomouci. Od roku 2006 působí na MVŠO v Olomouci. V rámci své odborné činnosti se věnuje především motivaci a jejímu významu ve výuce matematiky. Z tohoto důvodu sepsala učební text, který obsahuje teorii diferenciálního počtu a sestavila dvě sbírky řešených příkladů z této problematiky.

Kontakt

Telefon: 587 332 319

E-mail: vladimira.madrova@mvso.cz

Kancelář: B3.439

Konzultační hodiny

Středa: 9:30 – 11:00

Po předchozí E-mailové domluvě.

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU