RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA - MVŠO

RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA

Akademický pracovník — odborný pracovník | Ústav managementu a marketingu

Miroslav Rössler je původním povoláním elektrotechnik se zaměřením na měřicí a řídící techniku v elektroenergetice, hodnost kandidáta věd získal v oboru Bionika. Poté působil 25 let v nemocnici v Uherském Hradišti; specializoval se především na oblast radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Během své klinické praxe absolvoval studium teoretické a experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má dvanáctiletou praxi v pozici ředitele nemocnice. Pro podporu manažerského vzdělání absolvoval některá studia a stáže, včetně zahraničních; je držitelem Profesionálního certifikátu v Managementu a Profesionálního diplomu v managementu na Open Univerzity Milton Keynes, absolvoval studium MBA na Prague International Business School a Manchester Metropolitan Univerzity.Na Moravské vysoké škole Olomouc působí od jejího založení. Profiluje se na oblast managementu, zejména základních manažerských přístupů, nástrojů a metod. Prvořadou oblastí jeho zájmu je oblast procesního řízení, zejména řízení podpůrných procesů, strategického managementu, manažerského rozhodování, managementu změn a inovací, řízení rizik a krizového managementu, inovačního podnikání i managementu informací a znalostí a personálního řízení. Na tyto oblasti je zaměřena nejenom pedagogická činnosti, ale i výzkumné aktivity, v rámci nichž vzniklo několik publikačních výstupů, prezentovaných v českém i anglickém jazyce v recenzovaných nebo impaktovaných periodicích. Je spoluautorem několika monografií a skript pro podporu výuky. Působí jako pedagog i na jiných vysokých školách v rámci ČR; přednáší zdravotnický management a další manažerské a ekonomické disciplíny. Ve vztahu ke studentům zastává heslo jednoho z nejlepších vojevůdců všech dob, Alexandra Vasiljeviče Suvorova „Více potu na cvičišti, méně krve na bojišti“.Pracuje s metodami a nástroji kritického myšlení, systémem myšlenkových map i moderních studijních metod. Nejpravděpodobněji se k němu hodí citát A. Einsteina „Budeme-li vše dělat tak, jak jsme to již dělali, dostaneme se pouze tam, kde už jsme byli“.

Kontakt

Telefon: 587 332 306

Mobil: 724 444 361

E-mail: miroslav.rossler@mvso.cz

Kancelář: B3.432

Konzultační hodiny

Úterý: 10:00 – 11:30

Čtvrtek: 8:00 – 9:30

Jiný termín po předchozí domluvě.

Ve zkouškovém období konzultace v místě a čase konání ústní zkoušky (informace v IS/STAGu → Vypisování termínů).

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

2015 – 2017: TAČR, Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni, (TH01020426), hlavní řešitel

2012: GAČR, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie (Registrační číslo: 403-12-1811, hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný), spoluřešitel

2014 – 2015: ESF, Zvyšování kompetenci občanů v malých obcích Olomouckého kraje (CZ.1.07/3.1.00/50.0131; manažer projektu Ing. Martina Březíková), odborný garant klíčové aktivity

2013 – 2014: ESF, Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií (CZ.1.07/1.1.26/02.0036; manažer projektu Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková Ph.D.), spoluřešitel

2014: ESF, Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji – CEVOK (CZ.1.07/1.1.26/03.0028; partnerský); spoluřešitel

2009 – 2012: ESF, Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky (CZ.1.07/2.2.00/07.0018; partnerský s UPOL), hlavní řešitel na MVŠO

Publikace

PAWLICZEK, Adam a Miroslav RÖSSLER. Knowledge of Management Tools and Systems in SMEs: Knowledge Transfer in Management. In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey, PA (USA): IGI Global, 2016, s. 179-202. ISBN 9781522516422. (50%)

PAWLICZEK, Adam, Karel SKOKAN, Roman KOZEL, Daniela NAVRÁTILOVÁ a Roman PISZCZUR. Behavior and Performance of Czech and Slovak Business Enterpricess in Period 2009 – 2011 Based on Business Planning, Management Tools, Innovations and Sustainability. VŠB – TU: Ostrava, 2014. ISBN 978-80-553-1763-2. (17%)

KHITILOVA, Ekaterina a Miroslav RÖSSLER. The Possibilities of Application the SCM Modern Trends in the Practice of Logistic Managers in Manufacturing Firm. Knowledge for Market Use. Olomouc, 2011. (50%)

RÖSSLER, Miroslav, Ekaterina KHITILOVA a Marek MIHOLA. Аутсорсинг ит для средних предприятий с прерывным производством на заказ (Outsourcing IT to medium-sized enterprises with discontinuous production to order). Theory, experience and practice of technology« e-learning. Features «e-learning» in education for Facility Management. Yekaterinburg: Ural. State. lesotehn. Univ., 2011. ISBN 978-5-94984-384-0. (33%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU