prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - MVŠO

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Odborný garant, akademický pracovník – profesor | Ústav podnikové ekonomiky

Bohumil Král je excelentním odborníkem v oblasti manažerského účetnictví. Je dlouholetým členem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a rovněž Ústavu podnikové ekonomiky Moravské vysoké školy Olomouc. Na řadě dalších vysokých škol působí jako člen vědeckých rad. Ve své výukové praxi se orientuje hlavně na informační zajištění odpovědnostního, výkonového a procesního řízení. Jeho vědecká činnost je orientována v zásadě třemi směry: Prvním směrem je řešení otázek souvisejících s tvorbou a využitím manažersky orientovaných informačních systémů. Druhým jsou otázky spojené se světovým harmonizačním procesem finančního účetnictví a s jeho dopadem na legislativní a profesní řízení této oblasti v ČR. Třetím jsou otázky související s didaktickou sdělností výuky účetnictví a se zapracováním výstupů hlavně první výše uvedené oblasti do výukových programů. Rozsáhlá publikační činnost se zaměřuje zejména na oblasti manažerského účetnictví a mezinárodní harmonizace finančního účetnictví. Dlouhodobě se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání; působí či působil jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních, člen Rady Komory auditorů České republiky (KA ČR) a předseda výboru pro auditorské zkoušky. Z titulu těchto dvou funkcí také působil v letech 2000 – 2003 jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountants – IFAC). Je také členem Výboru pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem a Výkonného výboru KA ČR a místopředsedou výboru pro auditorské zkoušky. Široce spolupracuje s řadou podniků na zpracování projektů manažerského řízení.

Kontakt

telefon:

e-mail: bohumil.kral@mvso.cz

kancelář:

Konzultační hodiny

Po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

KRÁL, Bohumil a Libuše ŠOLJÁKOVÁ. Development of Controllers‘ Professional Competence: The Case of Czech Republic. Economics & Sociology. 2016, 9(1), 86-100. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/6. ISSN 2071-789X. (50%)

KRÁL, Bohumil a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Impact of business environment changes on professional competence of managerial accountants and controllers: Case of the Czech Republic – 2. part. Controlling. 2014, 51(1), 8-17. ISSN 1998-6157. (50%)

KRÁL, Bohumil a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Požadavky na profesní způsobilost controllerů v České republice: Empirická studie. Český finanční a účetní časopis. 2015, 10(1), 100-116. ISSN 1802-2200. (50%)

HORVÁTH, Péter, Judith PUTTER, Dzineta DAGILIENE, et al. Sustainability reporting in Central and Eastern Europe: A Comparative Study. In: 8th Conference on Performance Measurement and Management Control. Nice: Emerald Publishing, 2015, s. 34. ISSN 2295-1660. (6%)

KRÁL, Bohumil a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Business Environment Changes and its Influence on Managerial Accountants‘ and Controllers‘ Professional Competence: Empirical Study. European Financial and Accounting Journal. 2013, 8(3-4), 94-115. ISSN 1802-2197. (50%)

KRÁL, Bohumil. Mezinárodní účetní standard č. 2 – Zásoby a česká účetní legislativa. Český finanční a účetní časopis. 2014, 9(3), 107-121. ISSN 1802-2200. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU