O přístupu a motivaci studentů s doktorkou Jílkovou - MVŠO

O přístupu a motivaci studentů s doktorkou Jílkovou

Manažerka Ústavu ekonomie a akademický pracovník Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) Ing. Eva Jílková, Ph.D. v dnešním krátkém rozhovoru rozebrala problematiku, která se týká klíčové vlastnosti každého studenta – motivace. Co znamená „3S“ a proč ji považuje za důležitou? Následující řádky to zodpoví…

Jakou roli hraje pro motivaci studenta vyučující?

Existují dva druhy motivace: vnější a vnitřní. Vyučující mohou představovat vnější motivaci například svou přísností, důsledností, systémem hodnocení a odměňování a tak podobně. Klíčem k úspěchu každého z nás je ale motivace vnitřní. Z vnitřní motivace totiž děláme to, co chceme, co nás zajímá, co nás baví. Z vlastní vnitřní motivace jsou studenti mnohem ochotnější studovat a dosáhnout tak vysněných výsledků. Proto se na svých hodinách snažím u studentů podněcovat právě jejich vlastní vnitřní motivaci tím, že společně hledáme smysl studia, učíme se poznatky používat v praxi a ilustrovat na konkrétních příkladech. Snažím se v nich probouzet zvědavost a touhu po poznání, aby sami chtěli věci pochopit.

Je pro studium výhodné, když studenti pracují v menších skupinkách a učí se společně týmové práci?

Pochopitelně, že ano. Opět to souvisí s vnitřní motivací, kterou právě týmová práce posiluje. Pro udržení vnitřní motivace jsou nutné tři podmínky (podle A. Kohna, uvádí se jako 3S), které často studentům sděluji, a to smysluplnost, spolupráce a svobodná volba.

Můžete to více vysvětlit?

Ke smysluplnosti přispívá přesvědčení, že vynaložená námaha a činnost nám pomohou dosáhnout cílů, o něž usilujeme. Že to, co děláme, má nějaký smysl, vede k cíli. Ke smysluplnosti patří báječný pocit, že jste něčemu přišli na kloub, něčemu jste porozuměli, naučili se něco nového, zvládli těžký úkol… Ten pocit uspokojení z pochopení učiva je příjemný, protože se vyplavují endorfiny jako při sportu nebo zamilovanosti. Alfie Kohn tomu říká aha-efekt.

Význam spolupráce je nasnadě: „Ve dvou se to lépe táhne“, „Víc hlav víc ví“, „Dáme hlavy dohromady“. Tato úsloví vyjadřují známou věc, naprosto běžnou lidskou zkušenost, a sice, že člověk je tvor společenský. Pracovat společně tam, kde to dává smysl, uspokojuje naše základní potřeby. Spolupráce a stejně tak komunikace posilují vnitřní motivaci, zejména tehdy, pochybujeme-li o sobě nebo smyslu svého studia.

Motivaci zvyšuje také svobodná volba. Možnost výběru, možnost rozhodnout se o tom, zda budu něco dělat, jakým způsobem, kdy nebo s kým. Vysvětlení najdeme opět v základních lidských potřebách. Součástí potřeby seberealizace je dělat věci po svém.

K těmto třem S sama za sebe ještě doplňuji další „S“. Představuje Souvislosti, popřípadě Selský rozum. Podle mého totiž všechno souvisí se vším a je třeba ke studiu přistupovat se zájmem a zdravým rozumem, vnímat návaznosti na ostatní předměty, hledat styčné body, učit se v souvislostech, to je má rada k efektivnímu studiu.

Nemůže někdo práci ve skupině zneužívat?

Vždycky existuje někdo, kdo se takříkajíc „veze“. Ale nemám to nikomu za zlé, jelikož tento přístup souvisí se snahou každého člověka s minimální námahou získat maximum. Já to naopak podporuji, protože učím ekonomii a toto je právě její samotnou podstatou. Na co však v tomto případě apeluji, je spravedlnost rozdělení úkolů ve skupině, poctivost, ohleduplnost a zodpovědnost k sobě i ostatním členům skupiny. Mou snahou je docílit toho, aby se zneužití nevyplácelo a bylo považováno za hloupost.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU