PhDr. Martina Číhalová, Ph.D. - MVŠO

PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Martina Číhalová pochází z Olomouce, kde absolvovala Slovanské gymnázium. Magisterský titul získala na Univerzitě Palackého v r. 2006 z oboru Filozofie – Česká filologie. V r. 2006 zahájila doktorské studium na VŠB-TU Ostrava na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Katedře informatiky, které ukončila v r. 2012. Doktorskou práci psala na téma Jazyky pro tvorbu ontologií. Zde se účastnila několika projektů, jedním z nich byl např. projekt Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy zaměřený na transparentní intensionální logiku jako komunikační jazyk agentů. V r. 2012 získala titul PhDr. na Univerzitě Palackého z oboru Filozofie. K jejím výzkumným zájmům patří logická analýza přirozeného jazyka, klasická logika a formální teorie, transparentní intensionální logika, epistemologie, neformální logika, ontologie a konceptuální analýza v informatickém kontextu.

Kontakt

Telefon:

E-mail: Martina.Cihalova@mvso.cz

Kancelář: B3. 441

Konzultační hodiny

Výuka

Projekty

Publikace

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU