PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. - MVŠO

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav managementu a marketingu

Jan Závodný Pospíšil vystudoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingové a sociální komunikace. V roce 2011 úspěšně vykonal rigorózní řízení na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě. O rok později dokončil doktorský studijní program Management a marketing na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. V současnosti působí na Moravské vysoké škole Olomouc a Vysoké škole polytechnické Jihlava. Je autorem a spoluautorem odborných článků a publikací věnovaných spotřebitelskému chování, marketingové komunikace médiím. Podílel se na přípravě učebnic a metodiky mediální výchovy a je autorem knih o reklamě a Public Relations.

Kontakt

telefon: 587 332 302

e-mail: jan.pospisil@mvso.cz

kancelář: B3.443

Konzultační hodiny

Úterý: 12:00 – 13:00 (pouze na základě předchozí E-mailové domluvy)

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), výzkumný pracovník

Publikace

ZÁVODNÁ, Lucie Sára a Jan ZÁVODNÝ POSPÍŠIL. Fenomén YouTube. Media4u Magazine: Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. 2016, 13(3), 62-65. ISSN 1214-9187. (50%)

ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan a Andrea ŽVÁČKOVÁ. Infotainment v české komerční televizi. Media4u Magazine: Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. 2016, 13(1), 42-45. ISSN 1214-9187. (50%)

ZÁVODNÁ, Lucie Sára a Jan Závodný POSPÍŠIL. Risk and threats of social networks communication. Communications. 2014, 1(3), 56-59. ISSN 1335-4205. (50%) ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. (2016) Honey bee: a consumer’s point of view. Environ. Socio.-econ. Stud., 2016, 4, 3: 26-32. ISSN: 2354-0079. DOI: 10.1515/environ-2016-0015. (50%)

ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan, Lucie Sára ZÁVODNÁ a K. ČERNÁ. Gender Differences in the Perception of Advertising in Postmodern Era. ICEFM 2015: 17th International Conference on Economics and Financial Management. Vancouver, 2015, 2(8), 2915-2919. (33%)

ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan a Vratislav KOZÁK. Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013, 124 s. ISBN 978-80-87500-33-0. (50%) ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan. Vstupní informace jako faktor vnímání hodnoty produktu. In: Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy – podnikatelky v minulosti a současnosti. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015, s. 1126-1131. ISBN 978-80-87533-12-3. (100%)

ZÁVODNÁ, Lucie a Jan ZÁVODNÝ POSPÍŠIL. Measuring sustainability in companies: The case study from the Czech Republic. In: SGEM conference on political sciences law, finance, economics and tourism. Bulgaria: STEF92 Technology, 2014, s. 467-474. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B24. ISBN 978-619-7105-28-5. ISSN 2367-5659. (50%)

ZÁVODNÁ, Lucie a Jan ZÁVODNÝ POSPÍŠIL. Udržitelnost v podnikání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, 92 s. ISBN 978-80-244-4241-9. (50%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU