PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D. - MVŠO

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Jan Lavrinčík je uznávaným odborníkem ve třech klíčových oblastech, a sice v programování a algoritmizaci ve Visual Basic .NET, v produktovém motion videu a jeho využití v digitálním marketingu a také v obchodních systémech a strategiích pro akciové tituly, komodity, forex a kryptoměny. Dále se zajímá o technologie Apple a jejich využití v business sféře, a to zejména při práci s produktovým videem nebo u obchodních systémů. Výsledky své tvůrčí vědecké činnosti publikuje v monografiích, odborných periodicích a na vědeckých konferencích. Byl vedoucím řady bakalářských a diplomových prací. Aktuálně je vedoucím jedné práce SOČ. Dále je spoluautorem užitného vzoru.

Kontakt

Telefon: 587 332 370

E-mail: jan.lavrincik@mvso.cz

Kancelář: B3.440

Konzultační hodiny

Pondělí: 12:30 – 14:00

Středa: 11:30 – 13:00

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), expert

2014 – 2015 ESF, Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje (CZ.1.07/3.1.00/50.0131; hlavní řešitel Ing. Martina Březíková), spoluřešitel

2014 – 2015 ESF, Moderní učitel (CZ.1.07/1.3.00/51.0041; hlavní řešitel doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.), spoluřešitel

2013 – 2014 ESF, Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji  (CZ.1.07/1.3.45/02.0014; hlavní řešitel doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.), spoluřešitel

2013 ESF, Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomické, případové studie, využití moderních ekonomických softwarů̊, inovaci didaktiky a regionální aspekty (CZ.1.07/2.2.00/15.0239; hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Široký,  CSc.), spoluřešitel

Publikace

LAVRINČÍK, Jan. Bitcoin Use as a Tool for Alternative Local Investment. Economics Management Innovation. 2016, 8(3), 39-45. ISSN 1805-353X. Available at: emijournal.cz. (100%)

ČERMÁK, Petr, Jarmila ZIMMERMANNOVÁ, Jan LAVRINČÍK, Miroslav POKORNÝ a Jiří MARTINŮ. The Broker Simulation Model in the Emission Allowances Trading Area. International Journal of Energy Economics and Policy. 2015, 5(1), 80-95. ISSN 2146-4553. (20%)

LAVRINČÍK, Jan. Apple iPad in education. Journal of Technology and Information Education. 2012, 4(3), 99-103. ISSN 1803-537X. (100%)

LAVRINČÍK. J. Vybrané možnosti realizace výuky objektově orientovaného programování v rámci sekundárního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2017. 222 s. ISBN 978-80-244-4997-5. (100%)

ZIMMERMANNOVÁ, J., J. LAVRINČÍK, P. ČERMÁK. The Focus on the Behaviour of Particular „Agents“ within the EU ETS in the Czech Republic. In: ŠAUER, P. a J. ŠAUEROVÁ (eds.) Environmental Economics and Policy Research Providing Information for Decision Making: Young Scholars‘ Perspective. 1. vyd. Praha: Litomysl Seminar Publishing, 2015, s. 36-46. ISBN 978-80-867-0922-2. (33%)

LAVRINČÍK, J. Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických a specializačních oborech na základních a středních školách. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2015. 61 s. ISBN 978-80-244-4575-5. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU