PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. - MVŠO

PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav společenských věd a práva

PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (1967) vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výchova a vzdělávání dospělých, doktorské studium absolvovala v oboru andragogika. Na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s., Ústavu společenských věd a práva odborně působí v oborech společenská odpovědnost organizací, řízení lidských zdrojů a interpersonální komunikace. Vede rozvojové i vědecké projekty řešící aplikaci nástrojů společenské odpovědnosti organizací do praxe, ve výuce studentů vede aktivní nácviky komunikačních a manažerských dovedností, aplikaci společenské odpovědnosti do malých a středních firem regionu prostřednictvím studentských projektů, je autorkou odborných článků zaměřených na nástroje rozvoje společenské odpovědnosti v organizacích. Vedle vědecké kariéry dlouhodobě působí i jako poradce, trenér a konzultant se zaměřením na oblasti řízení lidských zdrojů, komunikace, manažerské techniky, osobní rozvoj v organizacích. Je certifikovaným poradcem a trenérem The British Employmend Service UK, Lancashire Enterprises plc UK, LDASSOCIATES UK, Lifo Orientation UK, Asociace trenérů a konzultantů managementu ČR. MASS ČR, Unicorn ČR.

Kontakt

Telefon: 587 332 323

E-mail: dana.bernardova@mvso.cz

Kancelář: B3.438

Konzultační hodiny

Úterý: 8:00 – 9:30

Pátek: 8:00 – 9:30

Jiný termín po předchozí domluvě.

 

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2017 Inovační voucher. Zpracování metodiky pro sestavení samohodnotícího formuláře pro stanovení indexu společenské odpovědnosti. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007362) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vedoucí projektu PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., spoluřešitel

2014 – 2017 Společenská odpovědnost firem v kontextu visegrádských zemí (International Visegrad Fund) no. 61300004. Garant projektu PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., spoluřešitel

2011 – 2013 GAČR, Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity (P408/11/1929), hlavní řešitel

2013 – 2014 ESF, Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií (CZ.1.07/1.1.26/02.0036; manažer projektu Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková Ph.D.), spoluřešitel

2009 – 2012 ESF, Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (CZ.1.07/2.3.00/09.0134), manažer projektu

2009 – 2012 ESF, Inovace odborné praxe studentů MVŠO (CZ.1.07/2.2.00/07.0197; manažer projektu Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková Ph.D.), spoluřešitel

Publikace

„POKORNÁ, Dana. Koncept společenské odpovědnosti: obsah, podstata, rozsah. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 327 stran. ISBN 978-80-244-3348-6. (100%)

BERNARDOVÁ, Dana, Blanka VÍTOVÁ a Martin ZIELINA. The concept of sustainable development in public administration. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, SGEM2015 Conference Proceedings. Bulgaria: SGEM, 2015, s. 369-376. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B21/S4.048. ISBN 978-619-7105-46-9. ISSN 2367-5659. (33%)

VÍTOVÁ, Blanka, Dana BERNARDOVÁ a Pavel ŠARADÍN. Corruption, public administration and regions in the Czech Republic from the perspective of the regional representatives. Oplitical Sciences, Law, Economics and Tourism. Conference Proceedings. Volume 1. Albena, Bulgary, 2014, s. 569-576. (33%)

BERNARDOVÁ, Dana. Základní činnosti v personálním řízení. Studijní text. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2015. ISBN 978-80-7455-052-2. (100%)

BERNARDOVÁ, Dana, Ivana VALENTOVÁ, Miroslav RÖSSLER, Daniela NAVRÁTILOVÁ a Jan ZÁVODNÝ POSPÍŠIL. Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií: Studijní text. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2014, 36 s. ISBN 978-80-7455-046-1. (20%)

POKORNÁ, Dana a Vladimíra SEDLÁČKOVÁ. Komunikace v praxi. In: SOJKOVÁ, Jiřina (ed.) Vzdělávání napříč teorií a praxí: sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc, konané dne 16. února 2012 v Olomouci. Olomouc: Moravská vysoká škola, 2012. ISBN 978-807455-032-4. (50%)

IVANOVÁ, Kateřina, Ivana OLECKÁ, Dana POKORNÁ a Martin ZIELINA. Metodologický rámec společenských věd a jeho význam pro odbornou praxi. In: BERNARDOVÁ, Dana a Jiřina SOJKOVÁ (ed.) Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe: sborník z konference Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV, konané dne 16. února 2012 v Olomouci. Olomouc: Moravská vysoká škola, 2012. ISBN 978-80-7455-031-7. (25%)

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, a.s., 2011. s. 208. ISBN 978-80-251-3510-5. POKORNÁ, Dana. Prezentování výsledků odborné práce: Kap. 8 (Komunikace) a Kap. 9 (Prezentování). In: Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011, s. 119-144. ISBN 978-80-251-3510-5 (100%)

Nástěnka



Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU