Kombinované inženýrské studium programu Ekonomika a management

Výuka studijního programu v kombinované formě je již připravena

Otevíráme kombinované magisterské studium programu Ekonomika a management

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) v minulém týdnu obdržela dlouho očekávanou zprávu od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Ten posuzoval žádost MVŠO o akreditaci navazujícího magisterského studia v kombinované formě s možností získání titulu Ing.

MVŠO nabízí první studium svého druhu v České republice

Na základě jednoznačně kladného stanoviska Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství MVŠO nyní otevírá navazující magisterský studijní program Ekonomika a management i v kombinované formě, aby si své znalosti a dovednosti v oblasti ekonomiky a managementu mohli doplnit též zájemci, kteří jsou zaměstnaní či podnikají a nemají tedy možnost studovat prezenční formou. Na tuto možnost absolventi bakalářského studijního programu Ekonomika a management, který MVŠO úspěšně realizuje již třináct let, netrpělivě čekali. Právě proto bude studium zahájeno ještě v tomto akademickém roce, byť poněkud nezvykle v listopadovém termínu.

Dle slov prorektorky pro studijní a pedagogické záležitosti Ireny Kovačičinové „je výuka studijního programu v kombinované formě již připravena a může tedy být, stejně jako v prezenční formě, zahájena již v zimním semestru. Kromě výukových tutoriálů jsou pro studenty připraveny textové i multimediální studijní opory, které studentům pomohou studium v kombinované formě zvládnout.“ Nastoupit do studia tak mohou absolventi bakalářského studia absolvovaného na MVŠO, ale i bakaláři z jiných vysokých škol. Vyzkoušet si tak mohou unikátní systém vůbec prvního profesně zaměřeného navazujícího magisterského kombinovaného studia v oblasti ekonomiky a managementu v České republice.

MVŠO tak navazuje na úspěšnou akreditaci prezenční formy tohoto studia, kterou škola studentům nabízí rovněž od akademického roku 2018/2019.

Stěžejní je propojení s praxí

Profesně zaměřené studium si klade za cíl již v průběhu vysokoškolského studia začleňovat studenty do života firem, ukázat jim reálný pohled na pracovní prostředí, seznámit je s firemními procesy a kulturou a vést je k jejich osvojení. V kombinované formě studia pak je cílem maximálně propojit pracovní a studijní život. Studenti mají jedinečnou možnost konzultovat s odborníky z praxe reálné příklady a problémy, které řeší v rámci svého zaměstnání či podnikání.

„MVŠO má s tímto přístupem ke studiu a studentům bohaté zkušenosti a vážíme si toho, že studenti a akademičtí pracovníci spolupracující a sdílejí své názory i dlouho po absolvování studia,“ dodává prorektorka. „Důkazem budiž i vzájemný kontakt a konzultace řady našich absolventů s panem profesorem Součkem. Ten je jedním ze zakladatelů naší školy a je považován za guru strategického managementu. Za to nedávno obdržel i státní vyznamenání. Koneckonců získáním inženýrské akreditace jsme splnili i jeho sen, vždycky o to hodně usiloval. I proto je pan profesor připraven právě v tomto semestru před studenty vystoupit se svou vyžádanou přednáškou. “

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se zájemci o kombinovanou formu studia mohou přihlásit do 30. 11. Více informací naleznete ZDE.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU