Konference International Days of Science přilákala vědce z 11 zemí světa - MVŠO

Konference International Days of Science přilákala vědce z 11 zemí světa

Druhý dubnový týden se na MVŠO nese ve znamení mezinárodní spolupráce. Na tři dny přednášek a workshopů, které byly určeny především studentům a věnovaly se tématu zahraničních cest v rámci programu Erasmus+, nyní navazuje dvoudenní mezinárodní konference International Days of Science.

Akce se účastní přibližně 60 akademiků z 11 zemí. Na konferenci nechybí ani Jan Mendling z Vienna University of Economics and Business, který se s téměř 20 000 citacemi řadí mezi nejvlivnější vědce současnosti.

Jedná se o moji první návštěvu Olomouce. Jsem neskutečně rád, že jsem obdržel pozvánku na konferenci, a že mohu s kolegy probrat odlišné přístupy k současným trendům v oblasti IT a podnikatelských procesů. Konference je skvělé místo právě pro synergii, pro dialog odborníků, kteří se těmto oblastem věnují. Musím říct, že jsem nadšený z kampusu. Líbí se mi celý koncept zázemí školy a její zasazení do města a těším se, že právě zde potkám řadu českých akademiků či osobností z podnikatelského světa“, zmiňuje Mendling.

Je skvělé, že se nám v hojném počtu vracejí účastníci minulých ročníků konference. Navíc se daří přilákat i nově oslovené významné zahraniční vědce. Přičítám to zejména vhodně složenému programu, odbornému zaměření konference a samozřejmě přátelské atmosféře a možnostem sdílení know-how. Letos se nám podařilo sestavit velice atraktivní program, já osobně se těším zejména na sekci věnovanou ekonomické analýze. Na ní vystoupí Lucía Morales z Dublin Institute of Technology, která se zaměří na otázku vlivu čínské ekonomiky na mezinárodní prostředí. Ve stejném bloku pak vystoupí i čínští profesoři z Guangzhou College of Technology and Business, proto zde očekáváme poměrně živou debatu a rovněž srovnání různých metodologických přístupů“, dodává Jarmila Zimmermannová, rektorka MVŠO.

Kromě tradičního sborníku, který obsáhne všechny kvalitní konferenční příspěvky, bude nejlepším článkům věnováno samostatné vydání vědeckého časopisu EMI. Ten vychází třikrát ročně v tištěné i elektronické podobě, která je založena na „open access“ přístupu. Ty nejlepší články z konference tak budou po úspěšném recenzním řízení dostupné všem zájemcům online zcela zdarma.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU