Mgr. Vít Pászto, Ph.D. - MVŠO

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Vít Pászto je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2015 získal titul Ph.D. v oboru geoinformatika a kartografie. Na MVŠO působí již od roku 2013, nyní jako odborný asistent na Ústavu informatiky a aplikované matematiky. V současnosti je rovněž předsedou Akademického senátu MVŠO. Mezi jeho hlavní odborné zaměření patří metody geocomputation, analýza prostorových dat či prostorová ekonomie. Je autorem několika vědeckých článků v důležitých vědeckých časopisech a také dvou knižních publikací. Za svou profesní kariéru absolvoval řadu zahraničních studijních/vědeckých stáží, např. na prestižní University College London (Velká Británie), Norwegian School of Economics (Norsko), či University of Canterbury (Nový Zéland). Je členem třech odborných společností (Česká geografická společnost, Česká asociace pro geoinformace a Česká kartografická společnost). Mimo akademickou praxi se podílel a podílí na realizaci několika projektů, z nichž nejaktuálnější je projekt Strategického partnerství programu Erasmus+ s názvem Spationomy s cílem propojení geoinformatiky a ekonomie. Zároveň je aktivní v popularizaci vědy u široké veřejnosti, a to zejména v oblasti geověd.​

Kontakt

Telefon: 587 332 320

E-mail: vit.paszto@mvso.cz

Kancelář: B3.441

Konzultační hodiny

Středa 13:00 – 15:00

Po předchozí E-mailové domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2019 Spatial Exploration of Economic Data – methods of intetrdisciplinary analytics (SPATIONOMY), Erasmus+, KA2 Strategická partnerství (no. 2016-1-CZ01-KA203-024040), hlavní řešitel a koordinátor projektu

2012 – 2015 OPVK Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů, s vazbou na zapojení do mezinárodních sítí a programů (StatGIS Team) (CZ.1.07/2.3.00/20.0170, garant Prof. RNDr.Vít Voženílek, CSc.), junior researcher

2010 – 2013 OPVK Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů (GeoComputation) (CZ.1.07/2.2.00/15.0276, hlavní řešitel RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.), lektor

Publikace

PÁSZTO, V., J. BURIAN, L. MAREK, V. VOŽENÍLEK a P. TUČEK. Membership of Czech municipalities to Rural and Urban Areas: a Fuzzy-based Approach. Geografie. 2016, 121(1), s. 156-186. ISSN 1212-0014. (60%)

PÁNEK, J., L. MAREK, V. PÁSZTO a J. VALŮCH. The Crisis Map of the Czech Republic: the Nationwide Deployment of an Ushahidi Application for Disasters. Disasters. 2016. DOI: 10.1111/disa.12221. In print (30%)

PÁSZTO, V., A. BRYCHTOVÁ, P. TUČEK,  L. a J. BURIAN. Using a Fuzzy Inference System to Delimit Rural and Urban Municipalities in the Czech Republic in 2010. Journal of Maps. 2015, 11 (2), s. 240-244. ISSN 1744-5647. DOI: 10.1080/17445647.2014.944942. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17445647.2014.944942 (40%)

MAREK, L., P. TUČEK a V. PÁSZTO. Using Geovisual Analytics in Google Earth to Understand Disease Distribution: A Case Study of Campylobacteriosis in the Czech Republic (2008-2012). International Journal of Health Geographics. 2015 14 (7). DOI: 10.1186/1476-072X-14-7. Dostupné z: https://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-072X-14-7. (33%)

PÁSZTO, V. Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 156 s. ISBN 978-80-244-4821-3. (100 %)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU