Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. - MVŠO

Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.

Manažerka ústavu, akademický pracovník | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Veronika Říhová pochází z Rýmařova, kde absolvovala sedmileté gymnázium zaměřené na přírodní vědy. Pro studium vysoké školy zvolila Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Matematika – Fyzika, kde v roce 2004 získala magisterský titul. V letech 2004 – 2007 studovala další magisterské studium na Přírodovědecké fakultě obor Matematika – Ekonomie se zaměřením na bankovnictví. V roce 2006 zahájila doktorské studium na katedře experimentální fyziky téže fakulty, obor Didaktika fyziky. Toto studium završila v roce 2013 získáním akademického titulu „ Ph.D.“. Dále v letech 2012 – 2014 absolvovala v rámci dalšího vzdělávání akademických pracovníků tzv. „Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky“ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2009 – 2012 byla hlavní koordinátorkou partnera projektu s názvem „Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci (ICTEDUCA)“ a tutéž roli měla v letech 2012 – 2015 u projektu „Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech (MATHSCIENCE)“. Oba projekty byly financovány z prostředků Evropských sociálních fondů. Kromě pracovních aktivit se aktivně věnuje společenskému tanci. Se svým partnerem vyučuje společenský tanec i na Moravské vysoké škole Olomouc.

Kontakt

Telefon: 587 332 338

E-mail: veronika.rihova@mvso.cz

Kancelář: B3.439

Konzultační hodiny

Úterý: 11:30 – 13:00

Čtvrtek: 12:45 – 14:15

Jiný termín po předchozí domluvě.

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), matematik

2012 – 2015 ESF, Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech – Mathscience (CZ.1.07/2.2.00/28.0168; partnerský s UPOL), hlavní řešitel na MVŠO

2009 – 2012 ESF, ICTEDUCA – Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci (CZ.1.07/2.2.00/07.0062; partnerský s UPOL), hlavní řešitel na MVŠO

Publikace

ŘÍHOVÁ, Veronika, Vratislava MOŠOVÁ, Jan ŘÍHA, Vladimír SLEZÁK, Ivana VALENTOVÁ, Martin ZIELINA a Vít PÁSZTO. Software Mathematica pro ekonomy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 72 s. ISBN 978-80-86297-48-4. (14%)

ŘÍHA, Jan et al. Software Mathematica v přírodních vědách a ekonomii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 63 s. ISBN 978-80-244-2994-6. (14%)

ZIELINA, Martina, Dana POKORNÁ a Veronika KAINZOVÁ. Veřejná správa jako jeden z aktérů regionálního trvale udržitelného rozvoje podle konceptu Triple Helix. In: Měnící se společnost? Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, 28-43 s. ISBN 978-80-7308-442-4. (33%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU