Mgr. Pavla Ludvíková, Ph.D. - MVŠO

Mgr. Pavla Ludvíková, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav společenských věd a práva

Pavla Ludvíková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vystudovala obor Pedagogika a základy společenských věd pro střední školy, pedagogice se věnovala na stejné univerzitě i v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvovala stáž na Valdosta State University ve státě Georgia (USA). Řadu let se pohybovala v oblasti retailu, postupně až na manažerských pozicích, zároveň se věnuje výuce problematiky menšin a multikulturality. Věnovala se publikační činnosti především v oblasti motivace a oblasti profese učitele a její prestiže, byla členem organizačních týmů konferencí týkajících se mediace. Na MVŠO se věnuje komunikačním dovednostem a současně působí jako člen Prorektorátu pro studium a pedagogiku a zaměřuje se na zpracovávání kvalifikačních prací studentů.

Kontakt

Telefon:

E-mail: pavla.ludvikova@mvso.cz

Kancelář: B3. 444

Konzultační hodiny

 

 

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Specifika domácího násilí. In Fasnerová, Martina. Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktorských studijních programů (sborník z konference). Olomouc: UP v Olomouci, 2011. s 60 – 69. ISBN 80-244-2774-4.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Výzkum vlivu domácího násilí a týrání dětí na školní prospěch žáka/studenta. In Vašťatková, Jana, Kaněčková, Eva (eds.). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech doktorských studijních programů VIII. Olomouc: UP v Olomouci, 2011. ISBN 80-244-2815-4.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Motivace studentů ke studiu učitelských oborů. In Poláchová Vašťatková, Jana, Bačíková, Alice (eds.). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech doktorských studijních programů IX. Olomouc: UP v Olomouci, 2012. ISBN 80-87533-03-1.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele. Dostupné na http://kped.ff.ucm.sk/prispevky.htm [online][cit.15-06-2012]

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Motivation of students at the Palacký University in Olomouc for their specialization in teacher profession. In Bratanis, Konstantinos. (eds.). Infusing research and knowledge in South – East Europe. Thessaloniki: South – East European research centre, 2012. s. 823 – 830. ISBN 978-960-9416-05-4.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla, HOLÁ, Lenka. Sociální aspekty volby profese. In Sborník konference Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2012. ISBN 80-244-3472-8.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla, BAČÍKOVÁ, Alice. Profese učitele na gymnáziu v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko – psychologické aspekty výuky. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012, vol. II. s. 453-458. ISBN 978-80-905243-2-3. ETTN 085-12-12016-12-2.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla, BAČÍKOVÁ, Alice. Společenský status profese učitele. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2012 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Psychologie, sociologie a pedagogika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. s. 2082 – 2090. ISBN 978-80-905243-3-0. ETTN 042-12-12017-12-5.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Motivation of Students for Their Specialization
in Teacher Profession. In Journal of US – China Public Administration, February 2013, vol. 10, no. 2. S. 217 – 223. ISSN 1548-6591.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele. In 6. ročník konference studentské vědecké a umělecké odborné činnosti. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 80-244-3289-2.

NÁDVORNÍKOVÁ, Pavla. Motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele. In Quo vadis vysokoškolská pedagogika, Vysokoškolský učiteľ, Zborník príspevkov a recenzií z medzinárodnej elektronickej konferencie, Trnava, 2013. S. 87 – 94. ISBN 978-80-8105-453-2.

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU