Mgr. Marek Vaculík, Ph.D. - MVŠO

Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.

Obchodní náměstek, odborný pracovník | Ústav managementu a marketingu

Marek Vaculík má dlouhodobé zkušenosti s řízením výzkumných projektů ve spolupráci firem a výzkumných organizací. Zároveň se podílí na přípravě a realizaci strategických opatření na podporu inovací a výzkumných aktivit na regionální úrovni. Je absolventem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Doktorské studium v oboru aplikované ekonomie absolvoval na Hasselt Universiteit v Belgii.  V letech 2008-2009 působil jako národní expert při pracovní skupině Evropské komise zaměřené na problematiku klimatických změn. Mezi roky 2010–2016 pracoval ve společnosti TESCO SW a.s. jako projektový manažer odpovědný zejména za vedení výzkumných projektů. Od roku 2012 působil jako ředitel v Olomouckém klastru inovací, který poskytuje služby v oblasti řízení VaV projektů a navazování spolupráce mezi firemním a akademickým sektorem.

 

Kontakt

telefon: 587 333 885

e-mail: marek.vaculik@mvso.cz

kancelář: B2.441

Konzultační hodiny

Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018: OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), projektový manažer
2015 – 2017: Technologická agentura ČR: Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni (TH01020426), projektový manažer
2014 – 2015: OP VK: Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje, (CZ.1.07/3.1.00/50.0131), projektový manažer
2014 – 2015: OPPI: Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management system), 2.2 ITS03/617, projektový manažer

Publikace

ŠVARCOVÁ, Barbora, Vít PÁSZTO a Marek VACULÍK. Prostorová distribuce inovačních aktivit firem v Česku v letech 2008–2012. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 109-117. ISBN 978-80-7394-619-7. (33%)

VACULÍK, Marek, PÁSZTO, Vít a Barbora ŠVARCOVÁ. Spatial distribution of innovation activities in the Czech Republic in 2010-2012. Journal of Economics & Sociology. (v recenzním řízení) (33%)

VACULÍK, Marek, Annika LORENZ, Wim VANHAVERBEKE a Nadine ROIJAKKERS. Why do firms abandon innovation projects? – Investigating firm-level determinants of innovation project discontinuation. IEEE Transactions on Engineering Management. (v recenzním řízení) (25%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU