Mgr. Marek Vaculík, Ph.D. - MVŠO

Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.

Odborný pracovník | Ústav managementu a marketingu

Marek Vaculík je expertem na management inovací v malých a středních podnicích, projektové řízení a dotační management; v této problematice nasbíral rozsáhlé zkušenosti ve své dlouholeté praxi. Aktuálně vykonává pozici ředitele Olomouckého klastru inovaci, spolupracuje rovněž například s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími institucemi. Dokončil  mezinárodní doktorské studium v Belgii na Universiteit Hasselt; tématem jeho disertační práce byl „Monitoring and assessment of the innovation opportunities of the small and medium enterprises“.

Kontakt

telefon: 587 333 885

e-mail: marek.vaculik@o-k-i.cz

kancelář:

Konzultační hodiny

Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018: OP PIK: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892), projektový manažer
2015 – 2017: Technologická agentura ČR: Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni (TH01020426), projektový manažer
2014 – 2015: OP VK: Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje, (CZ.1.07/3.1.00/50.0131), projektový manažer
2014 – 2015: OPPI: Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management system), 2.2 ITS03/617, projektový manažer

Publikace

ŠVARCOVÁ, Barbora, Vít PÁSZTO a Marek VACULÍK. Prostorová distribuce inovačních aktivit firem v Česku v letech 2008–2012. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 109-117. ISBN 978-80-7394-619-7. (33%)

VACULÍK, Marek, PÁSZTO, Vít a Barbora ŠVARCOVÁ. Spatial distribution of innovation activities in the Czech Republic in 2010-2012. Journal of Economics & Sociology. (v recenzním řízení) (33%)

VACULÍK, Marek, Annika LORENZ, Wim VANHAVERBEKE a Nadine ROIJAKKERS. Why do firms abandon innovation projects? – Investigating firm-level determinants of innovation project discontinuation. IEEE Transactions on Engineering Management. (v recenzním řízení) (25%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU