Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. - MVŠO

Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav managementu a marketingu

Daniela Navrátilová působí na Moravské vysoké škole Olomouc na Ústavu managementu a marketingu. Její specializací je především strategický a projektový management. Ve své vědecké práci se snaží nalézt odpověď na otázku, zda je pro úspěšné, udržitelné podnikání důležitější kreativita a intuice nebo logika a schopnost analytického uvažování, a zda se tomu dá naučit. Smysl své vědecké činnosti vidí v její bezprostřední přenositelnosti do praxe. Mimo akademickou praxi v minulosti vedla Informačně-technologický klastr Olomouc a působila jako projektový manažer ve firmě Tesco SW. Podílela se na přípravě i realizaci řady národních i mezinárodních vědeckých či rozvojových projektů.

Kontakt

E-mail: daniela.navratilova@mvso.cz

 

Konzultační hodiny

Výuka

Rozvrh

Projekty

2013 – 2014: ESF, Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií (CZ.1.07/1.1.26/02.0036; manažer  projektu Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková Ph.D.), věcný manažer, autor studijních opor

2010 – 2013: ESF, Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s  důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, využití moderních ekonomických softwarů, inovaci  didaktiky a regionální aspekty (CZ.1.07/2.2.00/15.0239; hlavní řešitel prof. Ing. J. Široký, CSc.), autor  studijních opor

2009 – 2012: ESF, Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (CZ.1.07/2.3.00/09.0134; manažer projektu PhDr.  Dana Pokorná. Ph.D.), autor studijních opor

2009 – 2012: ESF, Inovace odborné praxe studentů MVŠO (CZ.1.07/2.2.00/07.0197; manažer projektu Mgr. et Mgr.   Michaela Vaněčková Ph.D.), koordinátor projektu

Publikace

NAVRÁTILOVÁ, Daniela a Adam PAWLICZEK. Strategic Planning in Eterprises of Different Size: An Empirical Study. In: Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014, s. 76-82. ISBN 978-80-7435-370-3. (50%)

NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Teoreticko-metodologický přístup ke strategickému managementu jako způsobu řízení organizace. In: Firemní kultura a lidé v organizaci. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 84-97. ISBN 978-80-248-2954-8. (100%)

SOUČEK, Zdeněk, Kateřina ČAPKOVÁ, Daniela NAVRÁTILOVÁ, Michal ŘÍHA. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl I – VI. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2010 – 2012. ISBN 978-80-87240-18-2, ISBN 978-80-87240-19-9, ISBN 978-80-87240-20-5, ISBN 978-80-87240-87-8, ISBN 978-80-87240-97-7, ISBN 978-80-7455-041-6. (25%)

NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Komparace modelů strategického myšlení v kontextu duální teorie. Ekonomika Management Inovace. 2015, 7(2), 27-37. ISSN 1804-1299. Dostupné také z: http://www.emijournal.cz/. (100%)

SOUČEK, Zdeněk, Kateřina ČAPKOVÁ, Daniela NAVRÁTILOVÁ, Michal ŘÍHA. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl I – VI. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2010 – 2012. ISBN 978-80-87240-18-2, ISBN 978-80-87240-19-9, ISBN 978-80-87240-20-5, ISBN 978-80-87240-87-8, ISBN 978-80-87240-97-7, ISBN 978-80-7455-041-6. (25%)

NAVRÁTILOVÁ, Daniela a Vlastimil K. VYSKOČIL. Strategia optimalizacii vspomogatelnych procesov biznes-sredy predprijatia. Ekonomika Management Inovace. 2015, 7(2), 204-206. ISSN 1804-1299. (50%) PAWLICZEK, A., L. MEIXNEROVÁ, D. NAVRÁTILOVÁ. 2015. Influential Analysis of Selected Management Tools on Economic Value Added Based on Difference Analysis Method. International Business Management, 9(6), pp. 1249-1256. ISBN 1993-5250.

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU