O matematice jako specifickém jazyku s doktorkou Veronikou Říhovou - MVŠO

O matematice jako specifickém jazyku s doktorkou Veronikou Říhovou

Co si myslí o matematice jako komplexní vědě doktorka Veronika Říhová, akademický pracovník Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO), a proč ji přirovnává k „dalšímu jazyku“? Následující řádky vám to zodpoví…

Jakou roli hraje matematika při rozvoji moderní ekonomie?

Matematika je od nepaměti považována za královnu věd a je nepostradatelná pro popis základních vlastností světa kolem nás, které se prolínají celou řadou vědeckých oborů. Pro většinu lidí jde o obávaný a specifický druh jazyka, který se ale vyvinul právě jako vhodnější varianta k popisování nejen ekonomických jevů a k přemýšlení o nich a jejich vzájemných vazbách. Matematika umí přinést do symbolického světa lidské mysli nové rozměry a sílu. V jednom z odborných článků mě kdysi zaujala formulace, že matematika je ještě více „specificky lidská“ než verbální jazyk. Tolik, že s ní mají problémy i samotní lidé.

Co se týká role matematických disciplín v rozvoji dalších oborů, tak velká většina samozřejmých věcí, které jsou v současnosti používány k usnadnění života, by bez vysoké matematiky nikdy nemusela existovat. K jejich používání znalost matematiky bezprostředně nutná není, stejně jako k ekonomickému jednání často není nutná znalost ekonomie. Přesto však i běžní lidé přemýšlejí o ekonomických problémech, které je obklopují, a to v rámci svého vnímání ekonomických fenoménů. Cílem ekonoma by mělo být umění přemýšlet jak matematicky-analyticky, tak ekonomicky, a správným způsobem tyto přístupy kombinovat a využívat.

Mluví se o užitečnosti matematiky pro život, nemůže však být důvěra v matematické modely pastí pro ekonomy a podnikatele?

Osobně vnímám ekonomii jako jednu z nejrozvinutějších a nejpokročilejších věd. Ve srovnání s jinými vědními obory, které se zabývají chováním lidí, v ní můžeme nalézt shodu nejlepších metodologií, které jsou podepřené matematickými základy. Rovněž zde lze identifikovat značnou důvěryhodnost díky schopnosti vyjadřovat se pomocí komplikovaných matematických modelů. Na druhou stranu ale musíme přiznat, že ne vždy je možné obsáhnout komplexnost a různorodost světa do matematických vzorců, které na první pohled poskytnou ucelený závěr, ale konečné řešení se může minout s realitou. Přiznávám, že ne vždy lze identifikovat nejvhodnější matematické řešení ekonomického problému. Důležitý je v tomto směru nejen exaktní, ale i lidský přístup řešení.

Umí matematici maximalizovat lidské štěstí?

Maximalizace štěstí či blahobytu je základní úlohou mikroekonomie, ale vše záleží od toho, zda dokážeme nějak vhodně napsat „funkci štěstí“ a její proměnné.  Jinak je matematik normální člověk, stejně jako ekonom, lékař nebo člověk pracující v úplně odlišném odvětví. Proč by tedy neměl umět maximalizovat lidské štěstí dle svých aktuálních potřeb a možností. Představa matematika, žijícího pouze světem čísel je předsudek, který u někoho může vyvolat tyto emoce. Osobně se sice nepovažuji za „čistokrevného“ matematika, ale rozhodně si umím představit spokojený život nenaplněný pouze snahou cokoliv vyčíslit, ale i běžnými radostmi.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU