Marek Vaculík o studiu doktorátu na belgické Hasselt Universiteit - MVŠO

Marek Vaculík o studiu doktorátu na belgické Hasselt Universiteit

Marek Vaculík, akademický pracovník MVŠO a ředitel Olomouckého klastru inovací (OKI), obhajobou disertační práce završil úspěšnou cestu za doktorským titulem, který získal na belgické Hasselt Universiteit.

Jak jste se ke studiu v Hasseltu dostal?

MVŠO s Hasseltem dlouhodobě spolupracuje v rámci programu Erasmus+. V Belgii byli se studentskou mobilitou spokojeni, a tak se hledaly nějaké další formy spolupráce. Z Hasseltu proto přišla nabídka, že by lidé z MVŠO mohli studovat postgraduální program aplikované ekonomie.

Šel byste studovat doktorát v ČR, pokud by nepřišla nabídka z Belgie?

Já jsem k akademickému prostředí vždy tíhl, takže jsem o doktorském studiu uvažoval. Příležitosti studovat v zahraničí jsem se tak rád chopil. Díky tomu, že jsem byl v Hasseltu externistou, jsem mohl zároveň pokračovat i ve své práci v Olomouci. V zaměstnání mi navíc vyšli maximálně vstříc a mé působení v Hasseltu tak bylo bráno jako studijní volno, za což jsem vděčný, protože jinak bych si samozřejmě studium dovolit nemohl.

Můžete nám něco říci o Vaší disertační práci? Souvisí nějak i s Vaším působením na MVŠO?

Má disertační práce je spíše složena z dílčích článků. Nejedná se tak o typickou monografii. Téma vychází z mé každodenní práce. V OKI se vždy vytvářely projekty, které spojovaly firmy a vysoké školy. Má práce se tak věnuje právě této spolupráci, kterou bychom mohli nazvat jako „otevřené inovace“.

Musíme si uvědomit, že firmy často outsourcují vývoj a inovace a přitom čerpají podněty právě z výzkumu na vysokých školách. Má disertační práce tak skutečně úzce souvisí s tím, čemu je na MVŠO věnována značná pozornost. Předpokládám, že spolupráce Moravské vysoké školy Olomouc s firemním prostředím se bude i nadále zintenzivňovat. O tom svědčí koneckonců i dostavba BEA campusu. Jeho součástí totiž nebude pouze vysoká škola, ale i sídla firem, které vstupují do výuky a nabízí studentům zkušenosti z praxe. Součástí pak bude i podnikatelský inkubátor, který by měl přinést řadu inovací, zmiňované hlubší provázání s firmami, a především smysluplné uplatnění vědecké práce na MVŠO. Koneckonců tak by to mělo být vždy. Věda nemůže být samoúčelná. Akademik nemůže vytvářet vědu pro vědu. Naopak, věda musí sloužit společnosti a jejímu rozvoji. Proto považuji propojení firem a vysokých škol za nezbytné. To je tedy hlavní důvod, proč jsem se v rámci své dizertační práce zaměřoval na zmíněné „otevřené inovace“.

Co je podle Vás hlavní předností zahraničního studia?

Samozřejmě je to vynikající zkušenost, člověk se dostane do nového prostředí, setká se s novými tématy a především lidmi. Právě zisk nových kontaktů je podle mě naprosto důležitý. V Hasseltu mají zkušenost s přípravou vědeckých projektů. Díky kontaktům, které jsem tam navázal já nebo třeba i paní rektorka Zimmermannová, má MVŠO příležitost na těchto projektech participovat, výrazněji se dostávat do prestižních zahraničních časopisů či publikací a zvětšovat tak dosah naší vědecké práce.

Studium máte tedy zdárně za sebou. Co Vás čeká nyní?

Budu se opět plně věnovat práci a snažit se maximálně přenášet své znalosti na naše studenty. V letním semestru sám připravuji jeden předmět, druhý pak budu realizovat ve spolupráci s prof. Nadine Roijakkers. Tu jsem poznal díky svému působení v Hasseltu a je to mimo jiné jedna z osobností, která je spjata s naším International Day of Science. Na další spolupráci s ní se tak již velice těším.

 

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU