O kyberkriminalitě s rektorem MVŠO prof. Vladimírem Smejkalem - MVŠO

O kyberkriminalitě s rektorem MVŠO prof. Vladimírem Smejkalem

Profesor Vladimír Smejkal, rektor Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO), má s kybernetickou bezpečností bohaté, několikaleté zkušenosti. I proto jsme se ho na pár otázek, které se týkají konkrétně kyberkriminality, zeptali v tomto rozhovoru…

Jaká je připravenost české společnosti na kyberkriminalitu?

Myslím, že připravenost české společnosti na kyberkriminalitu se neliší od připravenosti v jiných státech. Tedy co se týká připravenosti běžných uživatelů a firem. Menší množství z nich si je vědomo rizik a přistupuje obezřetně k užívání informačních technologií. Ale většina se chová lehkomyslně, domnívá se, že se jich to netýká nebo o dané problematice nepřemýšlí vůbec.

Z hlediska států a ochrany kritické infrastruktury je situace lepší, ale tady to je i otázka disponibilních finančních prostředků. A ty vydávají např. USA mnohonásobně více než kterýkoliv evropský stát, o České republice ani nemluvě.

Jak je v této oblasti důležitá mezinárodní spolupráce?

Je velmi důležitá. Ale nesmí se omezovat pouze na proklamace a vymýšlení nových skutkových podstat do trestního zákoníku či nových forem plošného sledování osob, jak se bohužel v posledních letech děje. Těžiště boje proti kybernetické kriminalitě je v prevenci, nikoliv v represi. Tedy je třeba budovat zabezpečené informační systémy, informační systémy odolné proti selhání a s možností rychlé obnovy s využitím mezinárodní spolupráce odborníků.

Co lze považovat za největší kyberkriminální kauzy současnosti?

V posledních letech to je napadání cizích počítačů škodlivým software, tzv. malware. Buď za účelem získání osobních údajů – např. přístupových údajů do banky, nebo za účelem vydírání po předchozím zablokování obsahu počítače jeho zašifrováním.

Na co se zaměří výuka nového oboru IT na MVŠO, která by měla naučit absolventy kyberkriminalitě předcházet?

Těžištěm by měla být právě ona prevence, tedy budování zabezpečených informačních systémů, provádění analýzy rizik, vytváření systémů řízení informační bezpečnosti, ale i zajišťování důkazů pro odhalování a dokazování kybernetické kriminality.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU