Aktivity pro studenty středních škol - MVŠO

Aktivity pro studenty středních škol

Školám v Olomouckém kraji nabízíme možnost realizace interaktivních workshopů. Témata workshopů jsou zaměřena např. na rozvoj kompetencí k podnikavosti, komunikačních dovedností, kreativity a iniciativy, na rozvoj digitální gramotnosti, informatického, kritického a logického myšlení, management, marketing, inovace či osobnostní rozvoj.

Vzdělávací akce v rozsahu 2 vyučovacích hodin se konají přímo v prostorách škol. Odborným garantem workshopů je Moravská vysoká škola Olomouc, přednášky vedou její zkušení lektoři přímo ve třídě, v předem sjednaném termínu a čase, se zapojením kolektivu žáků v počtu alespoň 10 osob. Na závěr programu dostanou žáci certifikát o absolvování workshopu.

Aktuální nabídka workshopů pro studenty středních škol:Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU