MVŠO na cestách: o konferencích a jiných aktivitách našich akademiků - MVŠO

MVŠO na cestách: o konferencích a jiných aktivitách našich akademiků

Co všechno se skrývá pod pracovní náplní akademika? Většina z vás by zřejmě řekla, že jeho primárním úkolem je vedení přednášek a seminářů. Taková odpověď je zcela jistě správná, nicméně samotná výuka je jen špičkou ledovce jeho zájmů a povinností. Mezi ty se řadí například i setkávání s kolegy z jiných vysokých škol a prezentace vlastních vědeckých výsledků na konferencích. Nahlédněme tedy společně do zákulisí akademického života na MVŠO a pojďme se podívat, kam směřovaly cesty našich akademiků v uplynulém semestru.

Otázka rozvoje regionu je pro MVŠO klíčová

V říjnu se do Brna na Mendelovu univerzitu vydala paní doktorka Jolana Skaličková. Na konferenci „Region v rozvoji společnosti“ vystoupila se svým příspěvkem „Lokalizace velkých podniků z pohledu regionálního členění České republiky.“ „Konference byla skvěle uspořádaná, témata jednotlivých prezentací, ale i osobnosti, které zde vystoupily byly pro mě neskutečně inspirativní. Zmínila bych alespoň příspěvek pana profesora Pavlíka, který upozorňoval na přínos vodního elementu v Nikaragui, ale díval se na něj i jako na potenciální hrozbu. To vše v kontextu zemědělství, zdraví, průmyslu či životního prostředí. Zajímavé vstupy přinesli i hosté z Peru a Nikaragui“, hodnotí konferenci doktorka Skaličková.

MVŠO získává prestiž v mezinárodním měřítku

Velice aktivní byl v tomto semestru i pan docent Pawliczek. Ten společně s paní doktorkou Anitou Kolnhofer-Derecskei z Óbuda University na konferenci „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky“, která se konala ve slovenských Rájeckých Teplicích, prezentoval problematiku talent managementu jako efektu globalizace v prostoru zemí Visegrádské čtyřky. Na zmíněné konferenci docent Pawliczek nebyl nováčkem, účastnil se jí již v minulém roce. „Konference mi dává možnost se setkat s řadou mých kolegů. S nimi mohu probrat témata, která aktuálně zkoumám. Díky konferenci jsem se tak setkal například i s docentem Wlodzimierzem Srokou z Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. S ním udržuji velice přátelské vztahy a těším se, až se opět potkáme na konferenci International Day of Science u nás na MVŠO v Olomouci, kde docent Sroka působí ve vědecké radě.“

Účastníci konference Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018, zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

Partnerství s Petrohradskou státní univerzitou

Na sklonku loňského roku podepsali zástupci MVŠO docent Adam Pawliczek a doktorka Tetiana Arkhangelska v Petrohradě smlouvu o spolupráci s profesorem Igorem A. Maksimtsevem, rektorem Petrohradské státní ekonomické univerzity. Docent A. Pawliczek také v Petrohradě prezentoval na vědeckém a vzdělávacím veletrhu Expoforum 2019 moravské zkušenosti s fotovoltaickými systémy a propagoval MVŠO. Konkrétním výstupem nové spolupráce bude např. realizace 7 webinářů pro studenty MVŠO a návštěva ruských kolegů na Mezinárodních dnech vědy na MVŠO v roce 2019. „Těší mě, že byla návštěva v Petrohradu tak úspěšná. Mám o to větší radost, že se naši akademici mohli setkat přímo s rektorem univerzity. Je to pro nás důkazem o tom, že nás v Petrohradu vnímají jako rovnocenné partnery. Díky spolupráci s touto institucí by se měla i nadále zkvalitňovat výuka či publikační činnost MVŠO. Těšíme se proto na další aktivity, které budeme společně realizovat“, zmiňuje Jarmila Zimmermannová, rektorka MVŠO.

Docent Pawliczek a rektor Petrohradské státní  ekonomické univerzity při podpisu partnerské smlouvy.

Doktor Menšík jako keynote speaker na mezinárodní konferenci

Několik cest absolvoval i pan doktor Michal Menšík. Byl například pozván do tureckého Izmiru jako keynote speaker. „Je vidět, že se Turecko neustále snaží kvalitou vzdělávání a s tím souvisejícími procesy přiblížit evropskému standardu. I z tohoto důvodu pořádají mezinárodní konference, které jim dávají možnost zjistit, jak se věda „dělá“ třeba v České republice nebo v Portugalsku. Právě v Portugalsku mám skvělého kolegu – pana profesora Pedra Tadeu z Polytechnického institutu v Guardě, který s tureckými kolegy dlouhodobě spolupracuje a byl to právě on, kdo mě na konferenci pozval.“

Spationomy sbližuje studenty i akademiky různých zemí

Pan doktor Menšík se kromě Turecka letos podíval i do slovinského Mariboru. Tam společně s paní rektorkou Zimmermannovou a panem doktorem Vítem Pásztó absolvovali schůzku v rámci projektu Spationomy. Ten umožňuje propojení akademiků i studentů vysokých škol z různých zemí a vzájemné předávání know-how. Tento úspěšný model, který vznikl již v roce 2016 si získává značnou pozornost i ze strany ostatních vysokých škol. Právě proto pan doktor Pásztó v tomto semestru vystoupil se svým příspěvkem i v Praze na Fóru mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, kde zájemcům předával své bohaté zkušenosti z příprav mezinárodních projektů.

Mezioborovost a internacionalita jako základ úspěchu

Doktorka Eva Jílková na podzim přednášela na Univerzitě Karlově. Tématem jejího příspěvku byly změny struktur pracovní síly vlivem demografického vývoje v České republice. „Konference byla zaměřena na problematiku stárnutí. Objevovaly se zde proto především příspěvky z oblasti medicíny. Díky mezioborovému charakteru konference se zde však prolínala témata z různých oblastí. Hojně tak byly zastoupeny například společenské vědy, problematika technologie či ekonomické otázky. Osobně vítám příležitost se podobných mezioborových konferencí účastnit. V současné době se vědečtí pracovníci zaměřující více a více na specifický problém. Často však zapomínáme, že pokud chceme být úspěšní, musíme rozšířit obzor či nahlédnout na téma z trochu jiné perspektivy. Zmíněná mezioborovost konference nám právě tuto možnost nabízí,“ dodává Eva Jílková.

Eva Jílková přednáší na půdě Univerzity Karlovy, zdroj: Univerzita Karlova

V neposlední řadě prezentoval pan inženýr Jaroslav Hubáček článek, který připravil ve spolupráci s paní doktorkou Ekaterinou Chytilovou. účastnil se mezinárodní konference Logistics and Supply Chain Management, která proběhla na začátku prosince v Praze. Příspěvek pojednával o problematice řízení kvality a dané téma rozebíral na případových studiích společností DHL Express a Hopi, se kterými MVŠO intenzivně spolupracuje.

Jaroslav Hubáček na konferenci Logistics and Supply Chain Management

To je alespoň stručný výčet aktivit, které v tomto semestru realizovali naši akademici. My jim tímto děkujeme za to, že se nezaleknou žádné výzvy a energicky se vrhají po každé příležitosti, která se jim naskýtá. Podobné cesty totiž nepomáhají pouze k jejich profesnímu růstu, ale rovněž zvyšují prestiž MVŠO v českém i mezinárodním měřítku. Především mají akademici díky konfrontaci s kolegy z jiných institucí příležitost zlepšovat své přednášky či semináře pro své studenty a dále je obohacovat o nová aktuální témata. A přesně to, tedy poskytovat kvalitní a relevantní vzdělání, je hlavním cílem MVŠO.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU