BEA campus Olomouc - MVŠO

BEA campus Olomouc

Moravská vysoká škola (MVŠO) má své zázemí v moderní budově BEA campus Olomouc, jež  je zcela unikátní výškovou budovou v Olomouckém kraji, a která ve svých prostorách od května 2013 nabízí studentům  MVŠO vlastní vzdělávací kampus. Nové prostory slouží pro studium informačních technologií, ekonomiky a managementu. Jim i dalším občanům je poskytován přístup k moderní knihovně Business Information Center a k HUB laboratořím. Firmám z celého regionu pak nabízí unikátní prostředí pro spolupráci i poradenství v oblasti IT či řízení projektů, a kde mají přístup k absolventům klíčových vzdělávacích oborů.

Vzhledem k rozvoji regionálního zázemí a v návaznosti na dobré uplatnění absolventů  MVŠO jsou podporovány oblasti zabývající se podnikavostí mladých lidí, ekonomicko-manažerským vzděláním, společensky odpovědnými projekty a akcelerací ve firmách.

V rámci  nastavené spolupráci se subjekty a partnery BEA campusu Olomouc, mezi které patří TESCO SW, Regionální centrum Olomouc, BCO, BEACPP4OK, Okresní hospodářská komora, která se nově stala taktéž součástí synergie BEA campusu Olomouc, mají studenti MVŠO příležitost se seznámit se světem praxe. Již během studia tak navazují cenné pracovní kontakty, dochází na praxi. Získané praktické dovednosti využívají taktéž v rámci příprav studentských projektů, a to zejména v oblasti ekonomiky, IT technologií, řízení malých a středních podniků. Spolupráce s předními experty v oboru je studentům ku prospěchu jak v rámci studia, tak i při následném uplatnění se na trhu práce.

Více informací naleznete také na http://www.beacentrum.cz/Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU