Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. - MVŠO

Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

Externí spolupracovník | Ústav podnikové ekonomiky

Zuzana Stefanovová absolvovala VŠB – TU Ostrava, Ekonomickou fakultu, obor Ekonomika řízení průmyslu v roce 1988. V roce 1989 si na Ostravské univerzitě prohloubila pedagogické znalosti postgraduálním studiem. Akademický titul získala v roce 2009 na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství v oboru Řízení průmyslových systémů. Praktické zkušenosti z podnikové sféry získala na PS Ostrava – závod 05 v Novém Jičíně, v Novojické stavební společnosti, s.r.o. Praktické zkušenosti z pedagogické činnosti na VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, na VŠP, a.s. Ostrava, na VOŠ GOODWILL, s.r.o., Frýdek-Místek, na VŠKE, a.s. Brno a na VŠB – TU Ostrava – Ekonomické fakultě, podnikohospodářské katedře jako odborná asistentka a zástupce vedoucího katedry, kde se specializovala na problematiku správy společností, podnikové ekonomiky, oceňování nemovitého majetku, manažerské simulační hry a management cestovního ruchu. V roce 2014 ukončila studium na Ústavu oceňování majetku při VŠB-TU Ostrava. V současné době působí na MVŠO, o.p.s., kde se zaměřuje na aspekty podnikové ekonomiky, podnikových financí a podnikání. Je členkou hodnotící komise okresních a krajských kol SOČ, členkou školské rady při Masarykovu gymnáziu – Příbor. Je autorkou či spoluautorkou příspěvků v odborných sbornících a publikacích, kde trvalou pozornost věnuje ekonomice podniků.

Kontakt

Telefon: 587 332 356

E-mail: zuzana.stefanovova@mvso.cz

Kancelář: B3.434

Konzultační hodiny

Pondělí: 9:30 – 11:00

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

ZAPLETALOVÁ, Šárka a kol. Krizový management pro 21. století. Ekonomická diagnostika krize. Praha: Ekopress, 2012, 72-82 s. ISBN 978-80-86929-85-9. (C- kapitola v knize)

JANOVSKÁ, Kamila, Andrea SAMOLEJOVÁ a Zuzana STEFANOVOVÁ. The specification of documentation for anti-dumping investigation in metallurgy using ABC costing method. METALURGIJA. JUL-SEP, 2014, 53(3), 368-370. ISSN 0543-5846. (33%)

STEFANOVOVÁ, Zuzana, Jindra PETERKOVÁ a Zuzana WOZNIAKOVÁ. Criteria Innovations in Evaluation of Transparency and Responsibility in Corporate Governance. In: Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s. 330-336. ISBN 978-1-910810-84-2. (33%)

STEFANOVOVÁ, Zuzana a Pavel PROCHÁZKA. The Suggestion Metodology of Capitalization Rates in the Real Estate. Advanced Materials Research. 2014, 1020, 769-775. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.769. ISBN 978-80-248-3147-3. (50%)

PETERKOVÁ, Jindra, WOZNIAKOVÁ, Zuzana a Zuzana STEFANOVOVÁ. Start-ups and Spin-offs in the Czech Republic. Actual problems of economics. 2014. ISSN 1993-6788 (33%)

BARTKOVÁ, Hana a Zuzana STEFANOVOVÁ. Economics, Management, Law: problems and prospects. Proposals for the transformation of the pension scheme. UK: Agenda Publishing House, 2015, 10 s. ISBN 978-617-7214-06-8 (50%)

BARTKOVÁ, H. a Z. STEFANOVOVÁ. Methodology Draft of Capitalization Rates for Commercial Real Estate Valuation of Businesses. In: 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. University of Zilina. Žilina: 2016, s. 111-119. ISBN 978-80-815-4191-9. (Zařazeno do databáze WoS)

PETERKOVÁ, J., WOZNIAKOVÁ, Z. a Z. STEFANOVOVÁ. Innovative Entrepreneurship by Start-ups and Spin-offs in the Czech Republic. Actual Problems of Economics. 2014, 154 (4), s. 247-257. ISSN 1993-6788. (33%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU