Ing. Vlasta Humlová, Ph.D. - MVŠO

Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav podnikové ekonomiky

Absolvovala v roce 1986 fakultu hutnickou Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Ekonomika a řízení hutnictví. V roce 1996 absolvovala studium vysokoškolské pedagogiky pro učitele inženýry v Centru pro studium vysokého školství Praha. Akademický titul Ph. D. získala v roce 2001 v oboru Podniková ekonomika a management na Ekonomické fakultě VŠB –TU Ostrava. V letech 1987 – 1993 působila jako vědecko-výzkumný pracovník, kdy velmi úzce spolupracovala s velkými průmyslovými podniky Moravskoslezského kraje. Pedagogickou činnost zahájila v roce 1993, kdy působila především na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, katedře podnikohospodářské jako odborný asistent, dále pak na VŠPP, a. s. Ostrava a Ostravské univerzitě v Ostravě. Rovněž působí jako lektor v kurzech pro praxi – komerční sféru. Odborně se po celou svou profesní kariéru specializuje na problematiku podnikové ekonomiky, podnikání, ekonomických analýz podniku a inovačního a procesního managementu. V současné době působí jako odborný asistent na MVŠO, o. p. s., kde se zaměřuje na otázky související s podnikovou ekonomikou a ekonomickým řízením podniku. Je autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných sbornících a publikacích, rovněž tak spoluautorkou několika vysokoškolských skript.

Kontakt

telefon: 587 332 363

e-mail: vlasta.humlova@mvso.cz

kancelář: B3. 434

Konzultační hodiny

Pondělí: 9:00 – 11:00

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2015 – 2017 Involvement of the Moravian University College Olomouc and the University of Economics and Humanities in Bialsko Biala to the program Without Barriers Without Border(0001/WSEH/2015/IP), spoluřešitel

Publikace

ŠTVERKOVÁ, Hana a Vlasta HUMLOVÁ. Assessment of the competitiveness of smes through bee model in the moravian-silesian region. In: CITPM 2016: proceedings of the 1 st international conference Contemporary issues in theory and practice of management. Czestochowa, 2016, s. 423 – 429. ISBN 978-83-65179-43-2. (D – článek ve sborníku)

ŠTVERKOVÁ, Hana a Vlasta HUMLOVÁ. Assessment of the performance and competitiveness of the selected clusters in the Moravian-Silesian Region. In: Management Science: Proceedings of the 8th international konference on applied economics contemporary issues in economy under the title market or government? Toruň, 2015, s. 563 – 580. ISBN 978-83-937843-8-7. (D – článek ve sborníku)

ŠTVERKOVÁ, Hana a Vlasta HUMLOVÁ. Searching for new markets in relation to the blue ocean strategy. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: zborník vedeckých prác. Bratislava, 2015, s. 696 – 704. ISBN 978-80-225-4077-3. (D – článek ve sborníku)

KŘIBÍKOVÁ, Pavlína, Hana ŠTVERKOVÁ, Bojar MATYLDA a Vlasta HUMLOVÁ. Améba? Organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách. Drahobych, 2012. ISBN 978-83-61798-64-4. (C – kapitola v knize)

ŠTVERKOVÁ, Hana, Michal ČERVINKA a Vlasta HUMLOVÁ. Insourcing as a key factor of competitiveness in aviation. Issues of Business and Law, 2013, s. 86 – 93. ISSN 2029-9214. (J – článek v odborném periodiku)

KŘIBÍKOVÁ, Pavlína, Hana ŠTVERKOVÁ a Vlasta HUMLOVÁ. Jak najít optimální organizační strukturu. In: Theory of management 6: the selected problems for the development support of management knowledge base. Žilina, 2012, s. 241 – 245. ISBN 978-80-554-0591-9. (C – kapitola v knize)

ŠTVERKOVÁ, Hana, Michal ČERVINKA, Vlasta HUMLOVÁ a Irmina JELENIEWSKA-KORZELA. Koučink jako efektivní způsob vedení pracovníků v současných ekonomických podmínkách. Drahobych, 2012, s. 78 – 88. ISBN 978-83-61798-64-4. (C – kapitola v knize)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU