doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. - MVŠO

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav podnikové ekonomiky

Petr Novák se zaměřuje především na 2 klíčové oblasti, a sice na oblast nákladového řízení ve firmách, manažerské účetnictví a controlling a na oblast podnikání a výzkum podnikatelského prostředí. Je řešitelem různých projektů pod záštitou např. Grantové agentury či různých resortních projektů ministerstev (například IGA Ministerstva zdravotnictví), ESF či OPVK projekty a další. Je členem ediční rady odborného časopisu Ekonomika Management Inovace (EMI), vydávaného Moravskou vysokou školou, a také členem ediční rady vydavatelství Georg. Motto: „Nikdy nelituji toho, co jsem udělal, mohu litovat jen toho, co jsem neudělal.“

Kontakt

Telefon:

E-mail: petr.novak@mvso.cz

Kancelář: B3.434

Konzultační hodiny

Čtvrtek: 14:45

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2014 – 2016 GAČR, Variabilita skupin nákladů a její promítnutí v kalkulačním systému ve výrobních firmách (GAČR 14 21654P); hlavní řešitel

2017 – 2019 GAČR, Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace (GAČR 17-13518S); spoluřešitel

2016 – 2018 ERASMUS+ KA2, Pilot project: Entrepeneurship education for University students. (2016-1-CZ01- KA203-023873); spoluřešitel

Publikace

NOVÁK, Petr, Boris POPESKO, Šárka PAPADAKI a Dušan HRABEC. Comparison of Managerial Implications for Utilization of Variable Costing and Throughput Accounting Methods. Journal of Applied Engineering Science. 2016, 14(3), 351-360. ISSN 1804-1299. (25%)

NOVÁK, Petr a Boris POPESKO. Cost Variability and Cost Behaviour in Manufacturing Enterprises. Economics and Sociology. 2014, 7(4), 89-103. DOI: 10.14254/2071- 789X.2014/7-4/6. ISSN 2071-789X. (50%)

BELÁS, Jaroslav, Přemysl BARTOŠ, Jozef HABÁNIK a Petr NOVÁK. Significant Attributes of the Business Environment in Small and Medium-Sized Enterprises. Economics and Sociology. 2014, 7(3), 22-39. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-3/2. ISSN 2071-789X. (25%)

SIKOROVÁ, Eva, Lucie MEIXNEROVÁ, Petr NOVÁK a Michal MENŠÍK. Business, financial, accounting and legislative aspects of the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. In: Proceedings of the 17th International Scientific Conference „Finance and Risk“. Bratislava, 2015, s. 125-135. ISBN 978-80-225-4218-0. (25%)

POPESKO, Boris, Petr NOVÁK, Šárka PAPADAKI a Dušan HRABEC. Are the Traditional Budgets Still Prevalent:  The Survey of the Czech Firms Budgeting Practices. Transformations in Business & Economics. 2015, 14(3C), 373-388. ISSN 1648-4460. (25%)

POPESKO, Boris, Šárka PAPADAKI a Petr NOVÁK. Cost and reimbursement analysis of selected hospital diagnoses via activity-based costing. E M Ekonomie a Management. 2015-, 18(3), 50-61. DOI: 10.15240/tul/001/2015-3-005. ISSN 1212-3609. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/13241/10.15240tul0012015-3-005.pdf?sequence=1 (33%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU