Ing. Michal Menšík, Ph.D. - MVŠO

Ing. Michal Menšík, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav podnikové ekonomiky

Michal Menšík se odborně zaměřuje na manažerské účetnictví, v tomto oboru také obhájil doktorskou práci na Vysoké škole ekonomické v Praze. Několik let působil v praxi v neziskovém sektoru a poté v poradenství pro zahraniční firmy. Odborně se zaměřuje na využití matematických modelů v prostředí manažerského účetnictví, na netradiční metody výuky manažerského a finančního účetnictví a také na měření a řízení výkonnosti malých a středních podniků. Michal Menšík je aktivní v zahraničí, během doktorského studia absolvoval stáž na na americké Jesse H. Jones Graduate School of Business (RICE Univesity v Houston, Texas), po dokončení doktorátu také absolvoval kratší stáže či tréninkové pobyty na University of Oxford a DUKE – NUS v Singapuru. Doktor Menšík prezentuje na zahraničních konferencích a od roku 2009 také pravidelně hostuje na evropských univerzitách (Maribor, Siedlice, Nordhausen, Villingen-Schwenningen, Bochum), kde vede kurzy z oblasti měření a řízení výkonnosti. Michal Menšík je od roku 2007 ženatý, má tři děti a je sportovním střelcem.

Kontakt

Telefon: 587 332 322

E-mail: michal.mensik@mvso.cz

Kancelář: B3.434

Konzultační hodiny

 

Pondělí:   9:45 – 11:00 (v sudém týdnu)

Úterý:       9:45 – 11:00 (v lichém týdnu)

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2018 ERASMUS+, Spatial Exploration of Economic Data: methods of interdisciplinary analytics (2016-1- CZ01 KA203-024040, Hlavní řešitel Mgr. Vít Pászto, Ph.D.), spoluřešitel

2015 – 2017 TAČR, Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni,  (TH01020426, hlavní řešitel RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA), spoluřešitel

2012 – 2014 GAČR, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie (GAČR P403/12/1811, hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný), člen řešitelského týmu

Publikace

ZAPLETALOVÁ, Šárka, Lucie MEIXNEROVÁ, Michal MENŠÍK, Vít PÁSZTO a Eva SIKOROVÁ. Character of Entrepreneurial Subjects in Olomouc Region. Ekonomika Management Inovace. 2015, 7(3), 21-31. ISSN 1805-353X. (20%)

SIKOROVÁ, Eva, Lucie MEIXNEROVÁ, Michal MENŠÍK a Vít PÁSZTO. The Economic Analysis and Spatial Projection of Performance of the Logistics Small and Medium Enterprises in Olomouc Region in the Czech Republic. In: Conference: LM-SCM 2015, XIII. International Logistics and Supply Chain Congress in Turkey. Izmir, 2015. (25%)

SIKOROVÁ, Eva, Lucie MEIXNEROVÁ, Petr NOVÁK a Michal MENŠÍK. Business, financial, accounting and legislative aspects of the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. In: Proceedings of the 17th International Scientific Conference „Finance and Risk“. Bratislava, 2015, s. 125-135. ISBN 978-80-225-4218-0. (25%)

POKORNÝ, Miroslav. Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 294 s. ISBN 978-80-244-4218-1. (10%)

MENŠÍK, Michal a Miroslav POKORNÝ. Fuzzy Approaches Applied Into Balanced Scorecard Customer Perspective. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE2013). Hainan, 2013, s. 848-857. ISBN 978-90786-77-79-6. (50%)

PETERA, Petr, Jaroslav WAGNER a Michal MENŠÍK. Strategic performance measurement systems implemented in the biggest czech companies with focus on balanced scorecard – an empirical study. Journal of Competitiveness, 4(4), 2012. ISSN 1804-171X. (33%)

POKORNÝ, Miroslav a Michal MENŠÍK. Vagueness in the Performance Measurement – Applied on the Customer Perspective Within the BSC. Egitania Sciencia. 2014, 15, 90-98. ISSN 1646-8848. (50%)

PETERA, Petr, Jaroslav WAGNER a Michal MENŠÍK. Research on the Quality of Rewards Systems in Czech Companies. GSTF Journal on Business Review. 2013, (3), 197-203. ISSN 2010-4804. (33%)

PETERA, Petr, Jaroslav WAGNER, Michal MENŠÍK a Markéta BOUČKOVÁ. Rewarding of Employees – Result of  Survey and Ideas for Futher Research. In: IDIMT-2013. Linz: JKU, 2013, s. 361-370. ISBN 978-3-99033-083-8. (25%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU