Ing. Michal Krajňák, Ph.D. - MVŠO

Ing. Michal Krajňák, Ph.D.

Externí spolupracovník | Ústav podnikové ekonomiky

Michal Krajňák (1985) vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (bakalářské studium r. 2008 – st. obor Účetnictví a daně, magisterské studium r. 2010 – st. obor. Účetnictví a daně, doktorské studium r. 2015 – st. obor Podniková ekonomika a management). Na Moravské vysoké škole Olomouc, ústavu podnikové ekonomiky působí od roku 2012, kde v současnosti zajišťuje výuku předmětů s účetní a daňovou tématikou (Finanční účetnictví 2, Daňový systém ČR) v prezenční i kombinované formě studia. Této oblasti se také věnuje ve své publikační a výzkumné činnosti. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných projektů, autorem nebo spoluautorem článků nacházejících se v databázích Scopus nebo Web of Science. Je členem České společnosti ekonomické a sdružení IFA – International Fiscal Association. Je držitelem certifikátu ECDL Expert Certificate.

Kontakt

Telefon: 587 332 405

E-mail: michal.krajnak@mvso.cz

Kancelář: B3.434

Konzultační hodiny

Ve středu v čase navazujícím na výuku.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 SP 2016/42 Vliv zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) na vybrané ekonomické subjekty v České republice, hlavní řešitel

2016 RPP 2016/2, Inovace předmětu Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – spoluřešitel

2012 – 2013 ESF, Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, využití moderních ekonomických softwarů, inovaci didaktiky a regionální aspekty (CZ.1.07/2.2.00/15.0239; hlavní řešitel prof. Ing. Jan Široký, CSc.), odborný pracovník poradenského centra

2012 SP 2012/147, Aplikace dopadů změn sazby daně z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce, spoluřešitel

2011 SP 2011/126 Kvantifikace dopadů využívání snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb na jejich poskytovatele, spoluřešitel)

Publikace

KRAJŇÁK, Michal. Development of an Effective Tax Rate and other Selected Indicators of Personal Income Tax in Years 1993 – 2014. In: Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Zlín: UTB, 2015, s. 738-752. ISBN 978-80-7454-476-7. (100%)

RANDOVÁ, Kateřina; Michal KRAJŇÁK a Václav FRIEDRICH. Impact of Reduced VAT Rate on the Behavior of the Labour Intensive Services Suppliers. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2013, č. 7, s. 508-518. ISSN 1998-0140. (33 %) ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ a Michal KRAJŇÁK. Trend, Development, Role and Importance of Corporate Taxes in the EU. Brno: CERM, 2016. 109 s. ISBN 978-80-7204-940-0. (podíl 33 %)

KRAJŇÁK, Michal. IAS/IFRS as One of the Tools of Accounting Harmonization in the European Union. In: 2nd International Conference on European Integration 2014 – ICEI 2014. Ostrava: VŠB-TU, 2014, s. 372-381. ISBN 978-80-248-3388-0. (100%)

KRAJŇÁK, Michal. Implementation of Analytic Hierarchy Process Method in Decision-Making on the Choice of Accounting between National Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. Journal of Applied Economic Sciences. 2015, 10(7), 1060-1075. ISSN 1843-6110. (100%)

KRAJŇÁK, Michal. Verification of Hypotheses to the Selected Indicators from the Annual Report of the Prague Public Transit Company and Ostrava Transport Company. Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2016, (10), 274-280. ISSN 1998-0140. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU