Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA - MVŠO

Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA

Odborný pracovník Prorektorátu pro studijní a pedagogické záležitosti

Renáta Pavlíčková je absolventkou magisterských studijních programů „Ekonomika a management“, „Právní věda“, „Etika“ (Etika vztahů s veřejností a obchodní protokol) a studijního programu „Master of Business Administration“ (specializace Marketing). Je kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice, absolventkou certifikovaných kurzů CIMA A – Marketing (Marketingový manažer) a CIMA B – Marketing (Marketingový specialista). V letech 1999 – 2007 pracovala u nadnárodní společnosti jako obchodní zástupce pro klíčové zákazníky, kde v terénu zajišťovala kompletní servis (objednávkový systém, merchandising, marketing) pro 80 filiálek obchodních řetězců na území Moravy. Od roku 2007 působila na Moravské vysoké škole Olomouc jako akademický pracovník a člen Ústavu managementu a marketingu, byla vyučujícím a garantem studijních předmětů Marketing, Obchodní činnosti a Management prodeje. V roce 2014 nastoupila jako ředitelka vzdělávacího střediska a jako kmenová lektorka a odborný garant vzdělávacích programů CMA, kde se zabývala také akreditačními, certifikačními a autorizačními procesy. Orientuje se na oblast marketingu, tvorbu a aplikaci marketingového mixu, retailing. Její specializací je shopper marketing a brand management. Dlouhodobě se zabývá studiem vlivu nástrojů shopper marketingu a merchandisingu na nákupní chování spotřebitelů a na jejich rozhodovací procesy. V rámci své pedagogické činnosti preferuje provázanost teorie a praxe.

 

Kontakt

Telefon: 587 332 339

E-mail: renata.pavlickova@mvso.cz

Kancelář: B3. 444

Konzultační hodiny

Úterý: 9:00 – 10:30

Výuka

Projekty

2009 – 2012: ESF, Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (CZ.1.07/2.3.00/09.0134; manažer projektu PhDr. Dana Pokorná, Ph.D.), autor studijních opor.

2009 – 2012: ESF, Inovace odborné praxe studentů MVŠO (CZ.1.07/2.2.00/07.0197; manažer projektu Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D.), autor studijních opor.

Publikace

PAVLÍČKOVÁ, R. Marketing. Studijní text. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 52 s.

ISBN 978-80-87240-61-8.

PAVLÍČKOVÁ, R. Marketing. Výukový text. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 40 s.

ISBN 978-80-87240-62-5.

PAVLÍČKOVÁ, R. Marketing ve vědě a výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 44 s.

ISBN 978-80-87240-22-9.

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU