Ing. Lukáš Pavlík - MVŠO

Ing. Lukáš Pavlík

Externí spolupracovník | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Vystudoval studijní program Inženýrská informatika, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě aplikované informatiky. V současné době  pokračuje v doktorském studijním programu. Ve své disertační práci se zabývá problematikou pojištění organizací proti kybernetickému riziku. Spolupracuje s firmou Principal Engineering, s.r.o. z Prahy na tvorbě metodických postupů v oblasti rizikového inženýrství. Je členem odborné organizace European Cyber Security Excellence Center, která sdružuje odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kontakt

Telefon: 587 332 365

E-mail: lukas.pavlik@mvso.cz

Kancelář: B3. 441

Konzultační hodiny

Po předchozí E-mailové domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

PAVLÍK, Lukáš. Mathematical Method as a Tool for the Identification of Assets within the Organization Providing Insurance against Cyber Risk.  INTERNATIONAL CONFERENCE KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2017. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc, 2017, 9 s.

KLÍMA, Tomáš, Krerk PIROMSOPA a Lukáš PAVLÍK. Designing model for calculating the amount of cyber risk insurance. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SCIENCES AND INDUSTRY 2017. Korfu, Řecko: IEEE, 5 s.

PAVLÍK, Lukáš. Pareto Analysis as a Tool for the Identification of Assets within the Organization Providing Insurance against Cyber Risk. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TECHNOLOGIES 2017. Univerzita obrany, Brno, 2017, 5 s. [cit. 2017-05-17]

PAVLÍK, Lukáš. POSTERUS.SK. Metrics for Evaluating Information Systems [online]. Slovensko, 2017, 10 s. [cit. 2017-05-17]. ISSN 1338-0087.

PAVLÍK, Lukáš. Specifikace faktorů ovlivňujících cenu informačního systému v rámci poskytování pojištění proti kybernetickému riziku: XXV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2016. Ostrava, 2016, 7 s. ISBN 978-80-7385-177-4. ISSN 1803-1803.

PAVLÍK, Lukáš a Roman JAŠEK. Possibilities Pricing of the Information System by Providng Insurance against Cyber Risk: International Scientific Conference: Knowledge for Market Use 2016 [online]. Univerzita Palackého, Olomouc, 2016, 8 s. [cit. 2016-10-26]. ISBN 978-80-87533-14-7.

LUKÁŠ, Luděk, Martin HROMADA a Lukáš PAVLÍK. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SCIENCES AND INDUSTRY 2016. The Key Theoretical Models for the Safety and Security Ensuring [online]. Chania, Kréta: IEEE, 2016, 5 s. [cit. 2017-05-17]

PAVLÍK, Lukáš. Quantitative and Qualitative Assessment Tools for Information Systems Security. Posterus.sk [online]. 2016, 9(5), 8 s. [cit. 2016-06-30]. ISSN 1338-0087. Dostupné z: http://www.posterus.sk/?p=18519

VEČEŘA, Filip a Lukáš PAVLÍK. Možnost zvyšování odolnosti radiokomunikační sítě PEGAS jako prvku kritické infrastruktury. Mezinárodní Konference Bezpečnostní Technologie Systémy a Management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2015, 8 s. ISBN 978-80-7454-559-7

ŠAUR, David a Lukáš PAVLÍK. Využití programu SFERA pro účely ochrany kritické infrastruktury. Mezinárodní Konference Bezpečnostní Technologie Systémy a Management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2015, 7 s. ISBN 978-80-7454-559

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU