Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. - MVŠO

Ing. Jolana Skaličková, Ph.D.

Akademický a odborný pracovník | Ústav ekonomie

Od roku 2010 působí na Ústavu ekonomie, kde se podílí na výuce předmětů obecné ekonomie a disciplín týkajících ekonomiky ve veřejném sektoru. V rámci navazujícího magisterského studia absolvovala obor Veřejná ekonomika a správa. Nyní studuje doktorský studijní obor Ekonomie, kde se v rámci disertační práce specializuje na problematiku regionálních nerovností se zaměřením na lokalizaci velkých podniků a bank v České republice. Svoje výstupy pravidelně prezentuje na odborných konferencích. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech.

Kontakt

telefon: 587 332 388

e-mail: jolana.skalickova@mvso.cz

kancelář: B3.433

Konzultační hodiny

Středa: 9:00 – 11:00

Čtvrtek: 13:00 – 14:00

Výuka

Rozvrh

Projekty

2010 – 2013 ESF: Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, využití moderních ekonomických softwarů, inovaci didaktiky a regionální aspekty (CZ.1.07/2.2.00/15.0239), spoluřešitel

Publikace

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila, Jolana SKALIČKOVÁ a Jan ŠIROKÝ. What Can Tax Revenues Tell us about the Economic Activity of Regions? Economics and Sociology. 2016, 9(1), 114-128. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/8. (33%)

SKALIČKOVÁ, Jolana. Differentiation of Regions in Czech Republic based on Economic Indicators. Actual Problems of Economics. 2015, (8), 245-256. ISSN 1993-6788. (100%)

KVÍČALOVÁ, Jolana, Jan ŠIROKÝ a Veronika MAZALOVÁ. Identification of the Differences between the Regions of the Czech Republic based on the Economic Characteristics. Procedia Economics and Finance. 2014, 12(8), 343-352. DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00354-2. ISSN 2212-5671. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212567114003542. (33%)

KVÍČALOVÁ, Jolana a Jan ŠIROKÝ. Quantification of factors influencing the difference in household income in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(4), 995-1003. DOI: 10.11118/actaun201361040995. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/61/4/0995/. (50%)

KVIČALOVÁ, Jolana. Relation of Political and Economic Changes toward Tax Revenues. Econ: Journal of economics, management and business. 2012, (21), 163-169. ISSN 1803-3865. (100%) ŠIROKÝ, Jan, Jolana KVIČALOVÁ a Ivana VALENTOVÁ. Identification of causes of differences in statutory and effective rates of corporate taxes. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, 60(2), 391-398. DOI: 10.11118/actaun201260020391. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/60/2/0391/ (33%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU