Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. - MVŠO

Ing. Jolana Skaličková, Ph.D.

Akademický a odborný pracovník | Ústav ekonomie

Od roku 2010 působí na Ústavu ekonomie, kde se podílí na výuce předmětů obecné ekonomie a disciplín týkajících ekonomiky ve veřejném sektoru. V rámci navazujícího magisterského studia absolvovala obor Veřejná ekonomika a správa. V roce 2018 dokončila studium doktorského studijního oboru Ekonomie, kde se v rámci disertační práce specializovala na problematiku regionálních nerovností se zaměřením na lokalizaci velkých podniků a bank v České republice. Svoje výstupy pravidelně prezentuje na odborných konferencích. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech.

Kontakt

Telefon: 587 332 388

E-mail: jolana.skalickova@mvso.cz

Kancelář: B3.433

Konzultační hodiny

Úterý: 13:15 – 15:00

Středa: 8:30 – 9:30

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2010 – 2013 ESF: Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, využití moderních ekonomických softwarů, inovaci didaktiky a regionální aspekty (CZ.1.07/2.2.00/15.0239), spoluřešitel

Publikace

SKALIČKOVÁ, J. 2017. Vývoj lokalizace velkých podniků v České republice z regionální perspektivy. Proceedings of 9th annual international scientific conference COMPETITION. Roč. 9, s. 706-714. ISBN 978-80-88064-31-2.

SUCHÁČEK, J., SKALIČKOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2017. Managerial decision-making on the location of banking headquarters in the Czech Republic. GeoScape. Roč. 11, č. 2, s. 76–83 doi: 10.1515/geosc-2017-0006. ISSN 1802-1115.

ZIMMERMANNOVÁ, J., SKALIČKOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2016.  What Can Tax Revenues Tell us about the Economic Activity of Regions? Economics and Sociology. Roč. 9, č. 1, s. 114-128. ISSN 2306-3459 .DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/8

KVÍČALOVÁ, J., MAZALOVÁ, V., ŠIROKÝ, J. 2014. Identification of Differences between the Regions of the Czech Republic based on the Economic Charecteristic. Procedia Economics and Finance. 12C. s. 343-352. DOI 10.1016/S2212-5671(14)00354-2.

KVÍČALOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2013. Quantification of Factors Influencing the Difference in Household Income in the Czech Republic. Acta: Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Roč. 51, č. 4. s. 995-1003. ISSN 1211-8516.

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU