Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D. - MVŠO

Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D.

Externí spolupracovník | Ústav managementu a marketingu

Jaroslav Hubáček se odborně zaměřuje na problematiku logistiky a příčin změn výsledku hospodaření lomových provozů. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, jako hlavní řešitel spolupracoval na SGS projektech SP2018/22 Studie managementu rizik průmyslových podniků ČR a spoluřešitel SP2017/17 Vytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí průmyslových podniků a SP2019/01 Výzkum faktorů ovlivňujících úspěšné podnikání průmyslových podniků. Dále byl spoluřešitelem rozvojového pedagogického projektu RPP2016/102 Inovace výuky managementu v oboru Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Na institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin působil jako pracovník VaV – Ph.D. student na projektu – WP8 Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). V minulosti pracoval ve společnosti PEGATRON CZECH s.ro. jako multifunkční skladový operátor na oddělení materiálového hospodářství. Mezi zájmovou činnost Jaroslava Hubáčka patří doprava, především pak městská hromadná a železniční.

 

Seznam publikací:

  1. Černý Igor; Vaněk Michal; Hubáček Jaroslav. New approach to evaluate the TOWS matrix and its application in a mining company. Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy,118,12,1-7, 2018
  2. Chytilová, E., Hubáček, J. The Application Modern Tools of Quality Management in Particular Companies. In CLC 2018 Logistic, Distribution, transport and Management. Ostrava: TANGER, Ltd., 2019, p. 488-494. ISBN 978-80-87294-88-8
  3. CHLOPECKÝ, Jakub; ŠANDA, Martin; PULKO, Tomáš; HUBÁČEK, Jaroslav; HANA, Jan, PALA Tomáš. Vybrané stavební nerostné suroviny z makroekonomického pohledu. Mezinárodní konference Současnost a perspektiva těžby a úprava nerudních surovin. VŠB-TU Ostrava 29. 3. – 30. 3. 2017.
  4. Chlopecký, J., Pawliczek, A., Vilamová, Š., Moravec, L., Hubáček, J., Ameir, O. Strategic risk management of an enterprise depending on external conditions (2018) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18 (1.3), pp. 855-861.
  5. Chlopecký, J., Pawliczek, A., Ameir, O., Hubáček, J., Moravec, L. Managerial view of the dependence of selected raw materials on external conditions (2018) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18 (1.3), pp. 553-560
  6. PULKO, Tomáš; HUBÁČEK, Jaroslav. Benchmarking společností zabývajících se těžbou cihlářských surovin vybrané stavební nerostné suroviny z makroekonomického pohledu. Mezinárodní konference Současnost a perspektiva těžby a úprava nerudních surovin. VŠB-TU Ostrava 29. 3. – 30. 3. 2017.

Kontakt

telefon: 587 332 398

e-mail: jaroslav.hubacek@mvso.cz

kancelář: B3.443

Konzultační hodiny

Pondělí: 9:00 – 11:00

Středa: 9:00 – 11:00

 

Výuka

Projekty

Publikace

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU