Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - MVŠO

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav managementu a marketingu

Jakub Chlopecký se odborně zaměřuje na problematiku podnikání malých a středních podniků, využívání manažerských metod a vlivy makroekonomických ukazatelů na těžbu nerostných surovin. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, jako hlavní řešitel spolupracoval na SGS projektech: SP2016/3 Studie managementu průmyslových podniků, SP2015/11 Stanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách a spoluřešitel SP2017/17 Vytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí průmyslových podniků, SP2013/218 Vliv vývoje cen energií při změně energetického mixu a důsledky těchto změn ve struktuře a objemu exploatace nerostných surovin v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, Pracovník VaV – student na projektu – WP8 Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR).

Kontakt

telefon: 587 332 359

E-mail: jakub.chlopecky@mvso.cz

kancelář: B3. 441

 

Konzultační hodiny

Úterý: 11:30 – 13:30

Středa: 8:30 – 10:00

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

ŠPAKOVSKÁ, Kateřina, BALLARIN, Marek, VANĚK, Michal a CHLOPECKÝ, Jakub. The influence of motivation on performance and loyalty of employee in industrial enterprises. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2015: GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING: 16-25 June, 2015, Albena, Bulgaria: conference proceedings.(25 %)

STOCH, Milan, CHUCHROVÁ, Kateřina, PAPOUŠEK, David, STOCH, Dominika a CHLOPECKÝ, Jakub. Analysis of risk associated with attenuation of coal mining. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2015: GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING: 16-25 June, 2015, Albena, Bulgaria: conference proceedings. (20 %)

PAWLICZEK, Adam, MATUŠKOVÁ, Simona, CHLOPECKÝ Jakub a VLADÍK Vít. Selected Important Macroeconomic Factors and Development of Ironworks Production Prices. In METAL 2015 Proceedings of Abstracts: 24th International Conference on Metallurgy and Materials 3. – 5. 6. 2015 Brno, Ostrava: TANGER, 2015, pp. 93, 978-80-87294-58-1. (33 %)

DANEL, Roman, KOZEL, Roman, CHLOPECKÝ, Jakub, VILAMOVÁ, Šárka a PIECHA, Martin. Information Support for Sales Management in the Company OKD a.s. In 11th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems. May 21st-22nd, Uherské Hradiště, Czech Republic, 2015, pp. 46-54, ISBN: 978-80-248-3741-3. (30 %)

CHLOPECKÝ, Jakub, ROLČÍKOVÁ Markéta a KRATOCHVÍL Michal. DECISION MAKING INFLUENCE OF SOME MACROECONOMIC FACTORS CONCERNING PROSPECTIVE SALES OF FINE SILICON CARBIDE.In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2015 : GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING: 16-25 June, 2015, Albena, Bulgaria: conference proceedings. (70 %)

CHLOPECKY, Jakub, VANEK, Michal, PAWLICZEK, Adam, BALLARIN, Marek. DETERMINATION OF DEPENDENCY OF EXPLOITATION OF CONSTRUCTION MINERAL RESOURCES ON EXTERNAL CONDITIONS. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016: GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING: 28 June – 7 July, 2016, Albena, Bulgaria: conference proceedings. (70 %)

CHLOPECKÝ, Jakub, VANĚK, Michal, PAWLICZEK, Adam, BALLARIN, Marek. DETERMINATION OF DEPENDENCY OF EXPLOITATION OF ENERGY RAW MATERIALS ON EXTERNAL CONDITIONS IN CZECH REPUBLIC. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016: GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING: 28 June – 7 July, 2016, Albena, Bulgaria: conference proceedings. (70 %)

BALLARIN, Marek, ŠPAKOVSKÁ, Kateřina, HRABOVSKÝ, Lukáš, CHLOPECKÝ, Jakub, VANĚK, Michal. PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE EMPLOYEES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016: GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING: 28 June – 7 July, 2016, Albena, Bulgaria: conference proceedings. (30 %)

CHUCHROVÁ, Kateřina, CHLOPECKÝ, Jakub,, PIECHA Marian, BALCAŘÍK Lukáš, SMELÍK, RICHARD. Potential socioeconomic impacts after finishing the exploitation of coal in moravian silesian region. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016: GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING: 28 June – 7 July, 2016, Albena, Bulgaria: conference proceedings. (40 %)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU